CAUBERG HUYGEN

Engineering the experience

ActueelProjectenOfferte

Uitdagingen van de mens van morgen

Cauberg Huygen is een onderscheidend ingenieursbureau dat werkt aan de uitdagingen van de mens van morgen. We zijn de expert en detacheerder op het gebied van bouwfysica, duurzame ontwikkeling en milieu- en energievraagstukken.

We leveren de beste oplossingen, brengen geen schade toe aan onze omgeving en lopen voorop als het gaat om innovatieve concepten en methodes van duurzame gebiedsontwikkeling.

Bouwfysische advisering voor

Gebouwde omgeving

Icoon doelgroepen Gebouwde Omgeving
Lees meer

Milieuconsultancy voor

Industrie

Lees meer

Milieutaken voor

Overheden

Lees meer

Het geluid van duurzame verandering

Gebruikmakend van virtual reality, parametrisch ontwerp en ons eigen akoestisch en bouwfysisch laboratorium produceert Cauberg Huygen het geluid van de verandering. Wij ontwerpen ruimtes die ons toestaan in een dichtbevolkte omgeving comfortabel, productief, veilig en duurzaam te zijn.

We optimaliseren het gebruik van zonlicht, schone lucht en warmte. Geluidshinder wordt geminimaliseerd terwijl het comfort voor de gebruiker wordt gemaximaliseerd. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening resoneert: met onze klanten, medewerkers, projecten en natuurlijk de natuurlijke omgeving. Dit zodat de effecten van duurzaamheid maximaal worden versterkt: het geluid van duurzame verandering.

Het is de missie van Cauberg Huygen om duurzame gebiedsontwikkeling te bevorderen door middel van duurzaam ontwerp. Vanaf de start van een project kunnen wij direct meedenken en oplossingen implementeren: we bieden duidelijkheid, creativiteit en helderheid lang voordat de eerste steen is gelegd. Wij werken met klanten die verlangen naar oplossingen buiten de gebaande paden.

Parametrisch ontwerp

lees meer

Virtual reality

lees meer

Laboratorium

lees meer