Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cauberg Huygen maakt gebruik van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). Deze regelt de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur. U kunt de DNR 2011 hier downloaden.

Het betreft de DNR 2011 herzien (juli 2013).

Over onze dienstverlening

Cauberg Huygen is een adviesbureau met als belangrijkste adviespijlers de gebouwde omgeving, milieuconsultancy (voor bedrijven) en milieutoezicht (voor overheden). Voor de gebouwde omgeving adviseren we op de kennisgebieden bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid, brandveiligheid en bouwkwaliteit, terwijl we bedrijven helpen hun ambities te realiseren door te adviseren voor onder meer industrielawaai, milieuzonering, stikstofdepositie en externe veiligheid.