Binckhorst krijgt verticale stadswijk. Komend jaar wordt de stadswijk Binckhorst in Den Haag verder ingekleurd door VORM, met de innovatieve woontoren Binck Blocks. Het plan is door de Gemeente Den Haag uitgeroepen als winnaar van de tender Trekvlietzone kavel 1A. Het iconische gebouw wordt gerealiseerd daar waar de nieuwe Rotterdamsebaan boven de grond komt en vormt zo de nieuwe entree van Den Haag. Het duurzame 115 meter hoge gebouw wordt opgebouwd uit verschillende stadswijken met een grote mix aan woonmilieus en woontypologieën. Hiermee wordt de volgende stap gezet in de transformatie van de Binckhorst naar een stoer, industrieel en duurzaam woon-/werkgebied. Cauberg Huygen maakt onderdeel uit van het tenderteam.

Écht verticale stadswijk

‘Binck Blocks is anders! In het concept van de Binck Blocks zijn de buurten gestapeld en ontstaat een écht verticale stadswijk’ – vertelt Daan van der Vorm, Directeur van VORM. Door het opdelen van het volume in herkenbare ruimtes en het toewijzen van specifieke collectieve plekken ontstaan er buurten met een eigen herkenbare identiteit. ‘Dit maakt de woontoren zeer geschikt voor starters, het gezin van de 21e eeuw, 50-plussers en expats die houden van een ‘Brooklyn’-achtige omgeving.’ – aldus Van der Vorm.

Binckhorst krijgt verticale stadswijk

Je eigen buurt, met karakter

Elke buurt krijgt een eigen karakter, waarin ieder zijn persoonlijke ‘sweet spot’ kan vinden. Het collectief aan buurten zorgt voor een gemengde wijk. Om de verbinding tussen de bewoners te stimuleren, worden diverse collectieve ruimtes voor informele ontmoetingen en evenementen gerealiseerd. Het pocketpark in de Duinbuurt biedt uitzicht over de Haagse skyline en de woonstraat op grote hoogte in de Speelbuurt is de plek om te spelen en te samen te komen. In de Parkbuurt kan in de gezamenlijke keuken een diner worden gegeven en op de Kroonbuurt bevindt zich een sportcourt en waterplein. Deze plekken geven de buurten een uniek karakter waar de bewoners zich mee identificeren, wat hen met elkaar verbindt en trots maakt.

Ultiem duurzaam: ‘burn calories, not electricity’

Binck Blocks wordt aardgasloos en zo veel mogelijk circulair gebouwd. Dit betekent dat we materialen uit bestaande projecten uit de omgeving hergebruiken’, – vertelt Fransje Sprunken, Directeur Concepten van VORM. Ook is er vanaf de eerste schets nagedacht over het reduceren en verduurzamen van de verkeersstromen, door het creëren van goede alternatieven voor de eigen auto, passend binnen de kansen die de locatie en de ontwikkelingen in de omgeving bieden. ‘We stimuleren wandelen, fietsgebruik en elektrische deelmobiliteit in deze stedelijke gebiedsontwikkeling, waarmee we de CO2-afdruk reduceren. Dat maakt Binck Blocks een voorbeeld van hoe ontwikkelingen effectief bijdragen aan de hoogstedelijke toekomst van de stad’, – aldus Sprunken.

Teamwinst

Om dit nieuwe icoon toe te voegen aan de Binckhorst en de Haagse skyline, met haar hoge circulaire, energetische en natuurinclusieve ambities, werkt VORM samen met LEVS architecten, FLUX landschapsarchitecten, Van Rossum RI, W/E Adviseurs, Ingenieursbureau Linssen, Cauberg Huygen, Klimaatgarant en Vaecon. De start bouw staat gepland in de tweede helft van 2020.

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon