Voor AM en Synchroon verzorgt Cauberg Huygen voor project Merwede integraal de bouwfysica. Dit multifunctionele gebouwensemble, ontworpen door architectenbureau KCAP, maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht. De plannen voor het deelgebied Merwede zijn vorige week door het college van B&W ter besluitvorming aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Autovrije stadswijk Merwede

Het voormalige industrieterrein Merwede vormt de kern van de Merwedekanaalzone en is goed voor circa 6000 van de in totaal 10.000 nieuwe woningen in het hele gebied. Merwede beslaat een oppervlakte gelijk aan ongeveer 34 voetbalvelden en meer dan de helft van het aantal woningen vallen in het betaalbare segment.

Merwede blok 8
Naast starters op de woningmarkt zal de wijk vooral in trek zijn bij ouderen door de woonzorgcombinaties, terwijl ook gezinnen er goed terecht kunnen door de vele voorzieningen , waaronder drie scholen. Daarnaast is er bewust voor gekozen om de wijk autovrij te maken, waardoor er meer ruimte is voor groen. Dit zorgt voor rust in de wijk. De wijk wordt ontsloten door OV, licht electrisch vervoer en deelmobiliteit.

Grootste warmte-koudeopslag van Nederland

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om te wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van water uit het Merwedekanaal. Alle daken worden voorzien van groen en/of zonnepanelen. Geen dak onbenut, is het motto. Deze keuzes voor duurzaamheid en groen dragen bij aan wat Utrecht wil zijn: een gezonde, leefbare stad voor iedereen.

Project Merwede

Het door KCAP ontworpen Merwede-C, het grootste en meest stedelijke blok van Merwede, is een gemengd gebouwensemble met appartementen, voorzieningen en veel groen. Naast een grote verscheidenheid aan woningtypes omvat het multifunctionele blok een kinderdagverblijf, een buurt- en jongerencentrum, een gezondheidscentrum, een sportschool, een kantoorgebouw en diverse horecagelegenheden. Daarmee biedt blok 8 een levendige plek waar verschillende functies samen komen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor AM en Synchroon verzorgt Cauberg Huygen integraal de bouwfysica voor Merwede-C.

Merwede stadsontwikkeling

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon