Cauberg Huygen is op 1 november gestart met het Hybride team Milieu. De leden van dit nieuwe team kunnen ingezet worden bij beide bedrijfsonderdelen (milieuconsultancy voor bedrijven en de ondersteuning van overheden). De diverse mix van werkzaamheden maakt het hybride team een interessante uitdaging. Thomas Taris geeft leiding aan dit team.

Het hybride team is bedoeld voor medewerkers die hechten aan de diversiteit van werkzaamheden en interesse hebben in zowel milieu-advisering voor bedrijven, op het gebied van energie, duurzaamheid en geluid, als het ondersteunen van omgevingsdiensten, gemeenten en waterschappen op het gebied van toezicht en handhaving, energie, vergunningverlening, bodem en interim management.

Cauberg Huygen is gestart met het Hybride team Milieu, onder leiding van Thomas Taris (l)

Teamleider Thomas Taris (l) en directeur Louis van Brakel (r)

Voorheen bestond er een duidelijke scheiding tussen de twee bedrijfsonderdelen van Cauberg Huygen, maar bij het nieuwe team wordt juist gebruikgemaakt van de raakvlakken tussen de verschillende bedrijfstakken. “Uit ervaring weet ik dat je de klant beter van dienst kan zijn als je weet hoe het aan beide kanten werkt”, aldus Thomas Taris, senior adviseur en teamleider van het hybride team.

Het team wordt momenteel samengesteld met medewerkers uit de verschillende onderdelen binnen Cauberg Huygen. Daarnaast wordt ter aanvulling van het team nog gezocht naar nieuwe medewerkers die een toegevoegde waarde zien in een brede ontwikkeling en de dynamische aspecten die het Hybride team Milieu van Cauberg Huygen biedt.

Thomas Taris smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Thomas Taris MBA