Cauberg Huygen is sinds kort volwaardig lid van branchevereniging NLingenieurs. Het officiële tekenmoment hiervoor was op 11 juli. Willemien Bosch, directeur van NLingenieurs, reikte daarna bloemen uit aan Liselotte Apon, strategisch adviseur bij Cauberg Huygen en intern voorvechter van het lidmaatschap.

Belangrijke maatschappelijke rol voor ingenieurs

“Ingenieurs spelen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving. Ons bureau draagt hier elke dag aan bij. Samen maak je echter snellere én grotere stappen voorwaarts. Dat vinden we belangrijk. Wij kijken er dus naar uit gezamenlijk met onze collega-ingenieurs op te trekken, kennis binnen en buiten de branche te delen, samen te innoveren en zo uiteindelijk samen meer te bereiken.”, aldus Liselotte.

BENG aanzet tot lidmaatschap

De initiële aanleiding voor Cauberg Huygen om lid te worden van NLingenieurs was de problematiek rond de BENG, en dan met name de berekeningen van de voorlopige energielabels voor appartementen in woongebouwen. Zeventien ingenieurs- en adviesbureaus, waaronder Cauberg Huygen, hebben daarop de handen ineen geslagen om aan te tonen dat een groot deel van deze berekeningen overbodig werk is. Het ministerie van BZK heeft daarop aangegeven de aanbevelingen van de groep over te nemen. De samenwerking met NLingenieurs was bij deze lobby van groot belang.

Cauberg Huygen lid geworden van NLingenieurs

Willemien Bosch (l) en Liselotte Apon (r)

Zie ook

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon