Het winnende ontwerpteam voor het nieuwe stadhuis van Amersfoort is bekendgemaakt. De Gemeente Amersfoort heeft het Total Engineering Team geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe stadhuis van Amersfoort, Huis voor de Stad. Dit tenderteam staat onder leiding van Kraaijvanger Architects en bestaat verder uit Cauberg Huygen, Aronsohn, Lodewijk Baljon, ABC Nova en Valstar Simonis. Cauberg Huygen is binnen het team verantwoordelijk voor de integrale advisering over bouwfysica. Eind 2025 moet het nieuwe stadhuis op het Trapeziumterrein klaar zijn.

Stadhuis passend bij de toekomst

In de toekomst wil Amersfoort een energieneutrale en klimaatbestendige stad zijn met voldoende woningen, waar in 2040 zo’n 180.000 inwoners zich thuis voelen. Een Huis voor de Stad moet hierbij passen en geschikt zijn voor de toekomst. Daarom ontwikkelt de gemeente samen met de stad een nieuw te bouwen stadhuis, dat duurzaam, gezond, makkelijk aanpasbaar en budgetneutraal is. Een toegankelijk gebouw met een Amersfoortse uitstraling waar ambtenaren werken en waar alle inwoners (graag) komen voor gemeentelijke dienstverlening, ontmoetingen en samenwerken.

Selectieprocedure

Het Total Engineering Team o.l.v. Kraaijvanger Architects is geselecteerd via een Europese aanbesteding. De gemeente wilde met deze procedure het beste ontwerpteam vinden voor het Huis voor de Stad. Zestien gerenommeerde partijen schreven zich in voor de aanbesteding. Vijf van hen voldeden het meest aan de gestelde eisen en kwamen door de voorselectie. Uit deze groep kwam het Total Engineering Team als beste uit de bus. Bij de selectie is onder andere gekeken naar de visie van het ontwerpteam op duurzaamheid en stedenbouw. Ook woog mee hoe het team bij het ontwerpen de gebruikers van het gebouw betrekt, zoals medewerkers, inwoners en andere gebruikers van het pand. Kraaijvanger ontwierp eerder al het stadskantoor Utrecht en stadhuizen in onder andere Venlo, Almelo en Helmond.

Startschot en vervolg

Op woensdag 12 mei ondertekende de Gemeente Amersfoort en Kraaijvanger Architects de overeenkomst. Hierna zal de architect starten met het schetsontwerp en het programma van eisen. Het ambitiedocument “Een huis voor de stad Amersfoort”, waarin de ideeën en wensen van inwoners, stad en gemeenteraad staan, is hierbij het vertrekpunt. Naar verwachting wordt voor de zomer het eerste schetsontwerp gedeeld met de stad, gemeenteraad en medewerkers van de gemeente. Eind 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over het schetsontwerp en het programma van eisen. In 2022 moet het definitieve ontwerp klaar zijn, zodat de bouw begin 2023 kan starten. Als alles volgens planning verloopt, is het nieuwe stadhuis op het Trapeziumterrein eind 2025 klaar voor gebruik.

Ontwerpteam:

Kraaijvanger Architects
Cauberg Huygen
Aronsohn
LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten
ABC Nova
Valstar Simonis

Ontwerpteam nieuw stadhuis Amersfoort bekend

Foto: Gemeente Amersfoort

Antwan Timmers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Antwan Timmers