Het toepassen van Computational Fluid Dynamics (CFD) berekeningen kennen we vooral van de rook- en warmtebeheersing in parkeergarages. Parkeergarages overschrijden meestal de maximaal toegestane brandcompartimentsgrote en het bouwkundig opdelen in kleinere compartimenten (branddeuren of brandschermen) is niet gewenst. Echter kan het toepassen van CFD-berekeningen ook voor andere vraagstukken hulp bieden.

Brandsimulatie in theaterzaal

Voor het bestaande Theater Kerkrade is door Cauberg-Huygen onderzoek gedaan naar de temperatuurontwikkeling bij brand in de theaterzaal en op het podium. Het theater is voor een groot deel ingebouwd tussen woningen (hoge woongebouwen). In deze bestaande situatie is de vraag naar voren gekomen of de stalen draagconstructie van de theaterzaal en het podium voldoende sterk is om bij brand de vereiste 20 minuten WBDBO te waarborgen. De vereiste WBDBO van 20 minuten is een vereiste om branduitbreiding naar de aangrenzende woningbouw te voorkomen.

CFD-berekeningen Theater Kerkrade

De staalconstructie is in de bestaande situatie niet voorzien van een brandwerende coating of brandwerende bekleding. Middels CFD-berekeningen is de temperatuur ter plaatse van de staalconstructie bepaald gedurende 25 minuten na het ontstaan van een brand in de theaterzaal. In overleg met de constructeur zullen de resultaten en de staalconstructie verder beoordeeld worden. Zo kan voorkomen worden dat de bestaande staalconstructie alsnog voorzien moet worden van een brandwerende coating of brandwerende bekleding.

CFD-berekeningen Theater Kerkrade

Temperatuurverloop in theaterzaal bij brand op de tribune

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met