Donderdag 9 juni vond bij Landgoed Zonheuvel in Doorn ‘CH à la Carte’ plaats. Als thema voor dit kennisevent was de Omgevingswet gekozen vanwege het belang van de invoering ervan voor onze advisering en dienstverlening. Het inhoudelijke programma werd afgesloten met een kennisquiz, met aansluitend een borrel en BBQ.

Traditie vernieuwd

Met de 2022-editie van CH à la Carte wordt een traditie binnen Cauberg Huygen in ere hersteld. Het kennisevent voor én door eigen adviseurs werd voor het laatst gehouden in 2012 en dit jaar is de zevende editie sinds de invoering ervan. Wel is er in de tussentijd flink wat veranderd en de invulling van het programma is daarvan een reflectie.

Dromen en Doelen

Na een korte ontvangst met koffie en voorafgaand aan de presentaties over de Omgevingswet, stond een wandeling op het programma. Hiervoor kregen de collega’s een kaartje mee waarop men tijdens het lopen hun dromen en doelen konden noteren. Deze kaartjes werden bij het eindpunt van de wandelroutes, een openluchttheater op het terrein, verzameld en opgehangen.

art CH à la Carte voorprogramma
Dit Maarten Maartens openluchttheater was voor directeur Louis van Brakel en directielid Hans Bossert tevens de ideale locatie om deze CH à la Carte officieel af te trappen. Er werd onder meer stilgestaan bij het feit dat deze bedrijfsbrede bijeenkomst de eerste is na twee jaar corona. En dat het daarom voor een grote groep nieuwelingen de eerste keer is om met iedereen fysiek echt kennis te maken.

Kennissessies

Om iedereen klaar te stomen voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023, is voor CH à la Carte een programma samengesteld waarin al onze kennisgebieden en diensten vertegenwoordigd zijn. De in totaal zeventien kennissessies die in de zes zalen gehouden werden, waren verdeeld over drie tijdsblokken. Medewerkers moesten vooraf kiezen aan welke drie kennissessies ze deel wilden nemen.

Een greep uit het gevarieerde aanbod van de geboden kennissessies: ‘BBL vs Bouwbesluit’ door Johan Blom en Elrick Mulder, ‘Verstikking in de stikstofregeling’ van o.a. Marieke Koek en Raymond Schoonbrood, ‘Gevaarlijke stoffen, ZZS en BRZO in de Omgevingswet’ van Marcel Blankvoort en Martin Zwart, en ‘Energiebesparing in de Omgevingswet’ door Joselien Dekkers en Mark Linssen. De sessies hadden betrekking op zowel onze advisering voor bouw en milieuconsultancy, als op de handhavingsopdrachten voor Omgevingsdiensten.

art CH à la Carte kennissessies
Om de opgedane kennis te toetsen werd de Omgevingsquizzz gehouden met Liselotte Apon. Als volleerd quizmaster hield ze de snelheid erin en vuurde ze de vragen over de kennissessies af op het publiek. Johan Blom kwam als winnaar uit de bus, op de voet gevolgd door Paula Kennedy van Dam.

Eindelijk weer samen

Naast het delen van kennis was deze dag ook bedoeld om bekende gezichten te zien en te spreken. Ook konden collega’s zo kennismaken met de grote groep mensen die sinds het begin van corona bij ons zijn begonnen. Voor het kasteeltje van Landgoed Zonheuvel was er gelegenheid om op deze zonnige dag aan picnicktafels het glas te heffen. Ondertussen werd de BBQ opgestookt. Rond half negen vertrok de laatste collega.

art CH à la Carte borrel en BBQ
Met dank aan iedereen die van CH à la Carte een succes hebben gemaakt!

artikel CH à la Carte groepsfoto

Groepsfoto collega’s Cauberg Huygen

Pieter Molenaar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Pieter Molenaar