In Amsterdam wordt direct naast het Conservatorium van Amsterdam project Oosterdokseiland (ODE), een ontwikkeling van BPD, gerealiseerd. Gezien de lokale grondgesteldheid moesten er voor dit nieuwe hoofdkantoor van Booking.com honderden fundatiepalen worden aangebracht. Hoe krijg je dit heien naast een conservatorium voor elkaar?

Geluidgevoelig

Een conservatorium is een geluidgevoelig object. De in het Bouwbesluit opgenomen normstelling voor bouwlawaai is hier van toepassing. Deze normstelling laat echter geluidniveaus tot maximaal 80 dB(A) toe. Daar red je het niet mee met deze muzikale buur. Hier was een ontheffing voor nodig, waarbij de voorwaarde bleef staan dat hinder moest worden voorkomen.

Afspraken over toelaatbare geluidniveaus

Om dat inzichtelijk te maken is uitgegaan van te stellen normen in de geluidgevoelige ruimten van het Conservatorium. Overeengekomen met het Conservatorium zijn onderstaande hoogst toelaatbare geluidniveaus :

  • Voor de kantoren 45 dB(A)
  • Voor de leslokalen en oefenruimten 30 dB(A)

Rekening houdend met de geluidwering van de oefenruimten en de buitengevel van het conservatorium is een geluidsniveau op de gevel van ten hoogste 77 dB(A) toelaatbaar. Gevolg hiervan is dat binnen een afstand van 60 meter van de gevel van het Conservatorium niet geheid kon worden. Hoe kon dit worden opgelost?

Artikel - De uitdaging van heien naast een conservatorium

Palenplan

Allereerst is gekeken naar het palenplan en de noodzaak tot heien van palen. Het bleek dat een deel van de fundatie met het Fundex-systeem kan worden aangebracht. Dit systeem, met palen die de grond in worden geschroefd, produceert veel minder lawaai.

Heiwerk in kerstperiode

Daarnaast is de openstelling van het conservatorium beschouwd. Daar bleek geen ‘muziek’ in te zitten. De openstelling is van 8.00 uur tot 23.00 uur, en ook op zaterdagen. De kerstvakantie bleek een oplossing te geven. Het koste echter veel overredingskracht om de heiers in de kerstperiode te laten werken. Op deze wijze zijn 600 van de 1600 palen aangebracht. De overige 1000 palen zijn binnen de overeengekomen normstelling aangebracht, zij het met gebruik van een relatief stil hydraulisch heiblok.

Tot slot

Heien naast het Conservatorium van Amsterdam is dus mogelijk gebleken door goede afspraken te maken over de maximaal toelaatbare geluidniveaus, deze met geluidmetingen continu te monitoren, door creatief te zijn met oplossingen en daarnaast door uiteraard een sluitend heiplan op te stellen.

Links

Project Oosterdokseiland (ODE)
Geluidtool bouwlawaai

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Niko Divendal MBA