Op een prachtlocatie in het Vondelpark komt een nieuw, circulair horecapaviljoen! DOOR architecten heeft de selectie gewonnen om de Vondeltuin, gelegen in het zuidelijkste punt van het Vondelpark, te vernieuwen. Het gebouw zal voldoen aan de hoge ambities gesteld door de Gemeente Amsterdam op het gebied van circulair bouwen en inkopen. Naast circulariteit staan de thema’s architectuur en samenwerking centraal bij het realiseren van dit ontwerp, want juist door een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen kan maximale circulariteit worden bereikt.

Nieuw circulair horecapaviljoen voor de Vondeltuin

Uit een voorselectie van 15 Amsterdamse architectenbureaus met hoge circulaire ambities zijn drie bureaus geselecteerd om hun visie voor deze locatie te presenteren: Space and Matter, KRFT en DOOR architecten. Deze bureaus werd gevraagd zelf een team samen te stellen om deze uitdaging aan te gaan. De gemeente heeft geselecteerd op een team dat zowel ontwerp, realisatie als meerjarig onderhoud voor haar rekening neemt. Copper8 begeleidde de innovatieve aanbesteding, die als voorbeeld zal dienen voor een nieuwe manier van inkopen binnen de gemeente. Het team ‘Parel voor het Park’, bestaande uit DOOR architecten, SMARTLAND landscape architects, Cauberg Huygen, Bouwbedrijf De Nijs, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en OMRT, heeft de opdracht gegund gekregen na een intensief proces. De beoordeling van de gemeente, de toekomstige exploitant en van de omwonenden was unaniem.

Tenderwinst Vondeltuin

De winnende visie speelt in op het karakter van de Vondeltuin als een omsloten plek, waar het weelderige groen de ruimte omvat als oesterschelp. De spullen in deze binnenwereld hebben echter hun beste tijd inmiddels wel gehad. Juist dit ‘afval’ vormt de basis voor het nieuwe ontwerp. Voor een oester is afval namelijk het begin van iets nieuws: het vormen van een parel. Om de hoge circulaire ambities te behalen gebruikt team ‘Parel voor het Park’ datgene wat de natuur voortbrengt in het Vondelpark zelf als startpunt. De herontwikkeling van Vondeltuin zal een bijdrage leveren aan het bestaande ecosysteem van het park: een natuurinclusief ontwerp dat mens en natuur dichter bij elkaar brengt!

Teamleden ‘Parel voor het Park’:
DOOR architecten
SMARTLAND landscape architects
Cauberg Huygen
Bouwbedrijf De Nijs
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs
OMRT

Liselotte Apon (15 febr. 2024)

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Liselotte Apon