Cauberg Huygen voor HydePark B.V. (Snippe Projecten, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)

Hyde Park

Hoofddorp

Grote gebiedsontwikkeling voor woningen op voormalig bedrijvenpark

Op de plek in Hoofddorp van het bedrijvenpark Beukenhorst-West wordt door Snippe Projecten en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe stadswijk Hyde Park. In deze nieuwe dynamische woonomgeving worden in totaal circa 3800 woningen gebouwd. Cauberg Huygen is bij meerdere deelprojecten verantwoordelijk voor de gehele bouwfysica.

Projectgegevens

Opdrachtgever: HydePark B.V. (Snippe Projecten, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling)

Architect: Team V, Barcode Architecten, Powerhouse Company, Vakwerk Architecten. Uitwerkend architectenbureau: Inbo

Periode: 2020 - 2027 (verwacht)

Bouwvolume: Niet opgegeven

Groot stedebouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan voor Hyde Park is van de hand van MVRDV. Niet alleen heeft dit architectenbureau de locatie en grootte van de bouwblokken bepaald, ook heeft het de ontwerpregels voor de bouwblokken vastgelegd waar de projectontwikkelaars zich aan moeten houden.

Zoveel wensen, zoveel uitdagingen

Dit stedenbouwkundig plan zorgt voor een erg grote diversiteit aan woningtypes, wat maakt dat de advisering en het toetsen aan de bouwregels door de beperkte herhaling een behoorlijke kluif is. Met name de advisering op het gebied van daglichttoetreding, brandoverslag en geluidisolatie heeft hiervoor veel aandacht gekregen. Cauberg Huygen is voor de bouwblokken Notting Hill, Kensington, Camden Town en Knightsbridge verantwoordelijk voor de gehele bouwfysica. Tevens is gebiedsbreed onderzoek gedaan naar de geluidbelastingen en het windklimaat.

Hyde Park render

Gebieds-WKO

Ook op energetisch gebied zorgen de complexe bouwblokvormen voor een uitdaging vanwege de beperkte ruimte voor PV-panelen. Voor verwarming, warmtapwater en koeling wordt gebruikgemaakt van een gebieds-WKO, terwijl de woningen voorzien zijn van een collectief ventilatiesysteem en deels van individuele WTW-units.

Project Hyde Park

Onderscheidende gevels door detaillering

Daarnaast is er veel aandacht voor de detaillering: zo heeft elk deelblok zijn unieke architectuur, maar achter de gevelbekleding is zoveel mogelijk gestandaardiseerd. De vele schuine vlakken maken dat voor de detailaansluitingen extra creativiteit nodig is.

Overkoepelend geluidadvies

Cauberg Huygen heeft samen met de gemeente Hoofddorp randvoorwaarden vastgesteld hoe er met het geluidaspect om dient te gaan. Door af te spreken dat binnen het plangebied zo’n 85 procent van de gevels geluidluw moeten zijn, worden deze in samenhang beschouwd en ontstaat flexibiliteit en ontwerpvrijheid voor de opdrachtgever.

Project Hyde Park

Om te borgen dat uiteindelijk de genoemde doelstelling wordt gehaald, houdt Cauberg Huygen een telmodel bij en zijn er ook indicatieve geluidberekeningen gemaakt van de bouwblokken waarvan de ontwikkeling nog niet is gestart. Om geluidluwe gevels te maken zijn afschermde elementen als loggia’s, balkons en Harbour Fensters gebruikt. Ook het geluid van de collectieve installaties heeft veel aandacht gekregen.

Brandveiligheid

Stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben geleid tot woningontsluitingen die op basis van gelijkwaardigheid en met extra maatregelen brandveilig zijn gemaakt.

Project Hyde Park

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven