Cauberg Huygen voor Strabag Belgium BV

Scholen van Morgen

België

Landelijke inhaaloperatie van onderhoud aan schoolgebouwen

Scholen van Morgen is een publiek-private samenwerking van de Vlaamse overheid met AG Real Estate en BNP Paribas Fortis met als doel het tegen een gunstige regeling moderniseren van in totaal 182 schoolgebouwen in Vlaanderen. Cauberg Huygen adviseert bouwbedrijf Strabag Belgium over bouwfysica en akoestiek bij deze inhaaloperatie van het onderhoud van circa 20 scholen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Strabag Belgium BV

Architect: Diverse architectenbureaus

Periode: 2014 - 2017

Uiteenlopende plannen

De plannen voor deze 20 scholen lopen uiteen van beperkte uitbreidingen van bestaande basisscholen, een scheepvaartschool, een hotelschool en zelfs een volledige scholencampus. Enkele scholen waar Cauberg Huygen Strabag Belgium BV ondersteunt op het gebied van (bouw)akoestiek en bouwfysica zijn:

  • KTA Zwijndrecht
  • KTA Halle
  • Boom Park
  • Scholencampus Peer
  • Hotelschool Kortrijk
  • Personenzorgschool Kortrijk
  • PIUS X in Antwerpen

Project Scholen van Morgen

Quickscan

Op basis van de bestekken en de bestekstekeningen van de scholen wordt door Cauberg Huygen een quickscan op de verschillende bouwakoestische en bouwfysische aspecten uitgevoerd. Hierin worden de kritische punten en risico’s inzichtelijk gemaakt. Op basis van de resultaten van deze quickscans worden vervolgens aanvullende/noodzakelijke studies gedaan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan :

  • Beoordeling ruimteakoestiek mbv 3d-rekenpakket Odeon in de relevante verblijfshallen
  • Beoordeling van het thermische comfort
  • Diverse dachtlichtsituaties
Scholencampus Peer

Scholencampus Peer, © AG Real Estate, fotografie: fotec.be

Oplevering

Bij oplevering van de scholen worden door Cauberg Huygen akoestische opleveringsmetingen uitgevoerd. Bij wijze van steekproef wordt de luchtgeluidisolatie tussen ruimten, contactgeluidisolatie, geluidwering van de gevel, ruimteakoestiek (nagalmtijd), installatiegeluid en geluidemissie naar de omgeving beoordeeld conform de Belgische Scholennorm NBN S 01-400-2.

Project Scholen van Morgen

Scholencampus Peer, © AG Real Estate, fotografie: fotec.be

Antwan Timmers

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Antwan Timmers