Menno Spierenburg MBA

adviseur

#bouwschade#vochtschade#bouwfysica#renovatie#energielabels

Wat vind ik het leukste aan mijn werk?
Om goed advies te geven voor renovatie- en bouwschadeprojecten voeren wij veel inspecties uit in gebouwen en woningen. Hierbij is het contact met de gebruikers en bewoners een van de mooie aspecten van mijn werk. Met ons advies helpen wij namelijk zowel de gebruiker als de gebouweigenaar. De leukste projecten zijn diegene waarbij de probleemstelling nog niet helder is geformuleerd en waarbij we de opdrachtgever door onze werkwijze en aanpak toch precies kunnen geven waar hij/zij naar verlangt.
Ook word ik enthousiast als wij door een opdrachtgever als laatste optie worden ingeschakeld om een vocht- of schadeprobleem te verhelpen. Dat zijn vaak complexere projecten met meerdere oorzaken (zowel bouwkundig als gebruiker gerelateerd van aard). De voldoening is groot is als het lukt om een duurzame oplossing te presenteren voor zo’n complex probleem.

Wat kenmerkt mijn advieswerk?
Mijn advieswerk wordt gekenmerkt door een systematische werkwijze. Deze aanpak is zichtbaar in het product dat naar de klant gaat.

Welke karaktereigenschappen typeren mij?
Ik ben een perfectionist, eigenwijs, begripvol en vasthoudend.

Waar ben ik trots op?
Ik ben trots op het hechte team dat wij als collega’s bij Cauberg-Huygen vormen. Daarin draag ik mijn steentje bij - door o.m. het organiseren van een jaarlijks wintersportweekend - en ik hoop dat nog verscheidene jaren te kunnen blijven doen.
Daarnaast ben ik trots op de weg die ik tijdens mijn studieloopbaan heb afgelegd. Dit heeft mij sterk gevormd. Via het MBO en HBO ben ik mijzelf blijven ontwikkelen totdat ik uiteindelijk op de TU in Eindhoven ben afgestudeerd op bouwfysica met als specialisme 'vochtgedrag in houten balkopleggingen'.