Verplichte Energie-audit

Energie-audit en -advies volgens de EER

Heeft u uw energie-audit al gepland? De EED-regeling verplicht grote organisaties om deze uit te voeren. De wettelijke verplichting om elke vier jaar een energie-audit te doen geldt voor alle vestigingen van ondernemingen in Nederland die voldoen aan een van de volgende criteria:

  • Meer dan 250 personen in dienst, en
  • Meer dan 50 miljoen euro aan jaaromzet of een balanstotaal van 43 miljoen euro of meer

Wat houdt de energie-audit in?

Bij een energie-audit wordt systematisch informatie verzameld over het energieverbruiksprofiel van onder meer gebouwen, industriële processen en logistieke activiteiten zoals vervoer. Op basis hiervan worden de mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen gesignaleerd en gekwantificeerd. De resultaten worden in een verslag beschreven, dat binnen vier weken aan het bevoegd gezag gestuurd dient te worden. Omdat de audit aan een aantal kwaliteitscriteria moet voldoen, is het belangrijk dat degene die hem uitvoert over voldoende ervaring beschikt.

Niet alleen omdat het verplicht is

Een energie-audit door Cauberg Huygen verschaft een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de belangrijkste verbeterpunten. Hierdoor krijgt u een helder inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Vanzelfsprekend in relatie tot de leeftijd van het gebouw. Ook kunt u een energiebesparingsplan (laten) opstellen. Een investering die zich snel terugverdient! Bovendien kunt u zo uw reputatie voor duurzaamheid bij uw relaties versterken.

Aanvragen energie-audit

Cauberg Huygen heeft ruime ervaring met Duurzame energieconcepten, energie-audits en het opstellen en begeleiden van energiebesparingsplannen. We kennen alle ins en outs van de wet- en regelgeving en zijn thuis in de besparingsmogelijkheden. We helpen u graag om aan uw wettelijke verplichting te voldoen en om de kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen boven water te krijgen. En rekenen u meteen voor wat ze op kunnen leveren.

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de verplichte energie-audit.

Jan-Willem van Wijngen smoelenboek

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Jan-Willem van Wijngen

Contact