In juli 2015 is de tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 van de richtlijn energie-efficiency (EED) in werking getreden. Artikel 8 stelt grotere ondernemingen verplicht om iedere vier jaar een energie-audit uit te voeren. Dit kan veel energiebesparing opleveren. Bovendien brengt het Nederland dichter bij het behalen van de in het energieakkoord afgesproken duurzame doelen. In dit blog delen we onze recente ervaringen met het uitvoeren van de energie-audit.

Doelstelling EED-richtlijn

De EED-richtlijn heeft een heldere doelstelling, waaraan de energie-audit moet bijdragen. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, het verlagen van de energierekening en het verminderen van de afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen. Grotere bedrijven moesten de audit voor 6 december 2015 uitvoeren en het verslag binnen vier weken na vaststelling naar het bevoegd gezag (RUD/Omgevingsdienst) sturen. Deze verplichting geldt voor ongeveer 6.000 bedrijven en organisaties in Nederland. Maar volgens Energiegids.nl hebben veel bedrijven om uitstel gevraagd.

EER energie-audit

Wat houdt een energie-audit in?

De energie-audit dient inzicht te geven in alle bestaande energiestromen binnen de onderneming, het energieverbruik en het besparingspotentieel (maatregelen, kosten en terugverdientijd). Wat het energieverbruik betreft, dient een overzicht helderheid te verschaffen over de omvang en verdeling naar functies en de eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Belangrijk is dat dit overzicht volgens de normen van de richtlijn “proportioneel en voldoende representatief is”.

“De Energiegids voorziet een grote hausse aan energie-audits. Dit kan voor de geauditeerde bedrijven veel energiebesparing opleveren, waarmee Nederland weer dichter bij het behalen van de in het energieakkoord afgesproken duurzame doelen komt.”

Onze ervaringen

De verplichting om een energie-audit uit te voeren geldt voor bedrijven met meer dan 250 fte aan werknemers of een jaaromzet vanaf 50 miljoen euro. Inmiddels heeft Cauberg Huygen meerdere grote bedrijven hierin ondersteund.

Onze ervaring bij de uitvoering van energie-audits leert dat:

  • Het energieverbruik veelal niet eenvoudig uit een overzichtelijke jaaropgaaf volgt en deels onderdeel kan zijn van een servicecontract of vaste huurprijs. Dan is een inventarisatie van het opgesteld vermogen en de representatieve bedrijfstijden noodzakelijk.
  • Er onvoldoende bouwkundige en installatietechnische gegevens van gebouwen (zowel kantoor- als bedrijfspanden) voorhanden zijn. Dit noodzaakt tot een opname van de bouwkundige staat van de gebouwen en de werking van aanwezige installaties voor het verwarmen, koelen, luchtbehandeling en productie.
  • Er niet altijd rechtstreeks bruikbare gegevens van transport (gereden kilometers en brandstofverbruik van het eigen wagenpark) beschikbaar zijn.
  • Het brede palet aan potentiële energiebesparingsmaatregelen voor iedere situatie afzonderlijk een kritische beoordeling vraagt ten aanzien van technische en procesmatige toepassing.

Verplichting of kans?

Gaat u een energie-audit uitvoeren? Heeft u een aanschrijving van de omgevingsdienst ontvangen of wenst u deze voor te zijn? Neem contact met ons op. Wij ondersteunen uw organisatie graag bij het snel en effectief uitvoeren van de energie-audit of het verzamelen van de benodigde informatie. Daarbij staat onze gedegen bouwkundige, installatietechnische en milieukundige kennis in combinatie met onze ruime ervaring met energie-audits tot uw beschikking. Hierdoor is Cauberg Huygen bij uitstek geschikt om u te helpen om het benodigde inzicht te verkrijgen. En om procesverbetering te realiseren, energiekosten te besparen en extra milieuwinst te behalen.

Larissa Ottenheijm - kantoor Maastricht - 2023

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Larissa Ottenheijm MBA