Welke aspecten spelen een rol bij geluid in woningen? Ervaart men tijdens deze coronatijd geluid anders en hoe is de akoestiek van een woning te verbeteren? In deze CaubergTalks-podcast ‘Ervaren van geluid in woningen’ gaan we met adviseur Adonia Diakoumis dieper in op dit onderwerp.

Inhoud

– 00:30 | Introductie onderwerp en Adonia
– 01:17 | Thuiswerken en geluid
– 02:17 | Factoren van invloed op geluidbeleving
– 02:25 | Factor bouwkwaliteit woning
– 04:20 | Factor soort woning
– 05:01 | Factor inrichting woning
– 05:39 | “Wat zou ik zelf aan geluidisolatie kunnen doen?”
– 06:20 | “Door thuiswerken last van geluid waar je anders niet mee te maken hebt”
– 07:32 | Andere beluidsbronnen
– 08:50 | Wonen boven horecagelegenheid
– 09:37 | Wonen langs weg of spoor: “Geluid van buren valt minder op”
– 10:30 | “Vermindering achtergrondgeluid kan juist ervaren geluidhinder vergroten”
– 13:23 | “Toename geluidhinder buren in coronatijd niet van invloed op aanvragen geluidmetingen”
– 14:50 | Enquete NRC over beleving achtergrondgeluid
– 16:09 | Verschillen gevoeligheid gehoor bij personen
– 17:49 | Laagfrequent Geluid
– 19:18 | Persoonlijke associaties met geluid
– 20:18 | Tip: “Bij last van geluid buren bij videobellen, probeer voor die momenten gewoon wat af te spreken”

Links

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met