Donderdagmiddag 5 juli werd in Amsterdam een excursie – voor en door adviseurs – gehouden langs enkele van onze projecten op de Zuidas en Amstelkwartier. Tijdens deze zonnige wandeling werd onder meer de advisering voor project Xavier en Hotel QO Amsterdam toegelicht. Voorafgaand werd een bezoek gebracht aan het duurzame en circulaire paviljoen Circl.

Circulariteit in de praktijk

Het circulaire paviljoen Circl is geen project van Cauberg Huygen, maar vanwege de gerealiseerde duurzaamheid en circulaire oplossingen bij de bouw is het een mooi showcase wat er met circulariteit mogelijk is. Zo zijn oude spijkerbroeken en bedrijfskleding van ABN Amro verwerkt tot isolatiemateriaal, maakt men bij de lift gebruik van een leaseconstructie, wordt bij Circl overwegend gelijkstroom gebruikt, en zijn de zonnepanelen afgenomen van een Nederlandse fabrikant om uitstoot van broeikasgassen tijdens transport tot een minimum te beperken.

Excursie projecten Zuidas - Circl paviljoen

Projecten rond de Gustav Mahlerlaan

Vanaf Circl was het een korte wandeling naar de Gustav Mahlerlaan. Daaraan zijn veel gebouwen en bouwprojecten gelegen waaraan adviseurs van Cauberg Huygen in de loop der jaren hebben bijgedragen. Een mooi voorbeeld daarvan is het statige Xavier, met kenmerkende, rondom doorlopende balkongalerijen. Eerder dit jaar werd het hoogste punt bereikt bij de bouw en het werk vordert gestaag.

Excursie projecten Zuidas - Xavier

Een ander project dat in  het oog springt is het speelse Summertime. Dit bestaat uit twee woonblokken aan weerszijden van de Gustav Mahlerlaan die taps naar elkaar toe lopen. De gestapelde appartementen verspringen ten opzichte van elkaar als ‘pixels’ en de twee gebouwen hebben respectievelijk gele en roze balkonaccenten. Ook bij de projecten OPZUID en The George heeft Cauberg Huygen geadviseerd of loopt deze advisering nog.

Excursie Zuidas - Summertime

Ondertunneling A10 Zuid en geluidadvies

Volgens senior adviseur Frank van Dorresteijn maakt de beslissing voor ondertunneling van de A10 Zuid en de resulterende lagere geluidbelasting het mogelijk om minder gebruik te hoeven maken van dure en esthetisch minder aantrekkelijke geluidvoorzieningen als dove gevels. Ook blijkt dat de hoogte van invloed is op de geluidbelasting: woningen op hogere verdiepingen hebben een hogere geluidbelasting van de A10 dan lager gelegen woningen. “Als je de A10 kan zien, dan heb je een te hoge geluidbelasting”, aldus Van Dorresteijn. Dat maakt dat bijvoorbeeld bij hoger gelegen balkons wel een gesloten borstwering van glas nodig is, terwijl bij onderliggende balkons deze voorziening achterwege gelaten kon worden.

Excursie projecten Zuidas

QO Amsterdam en De Spakler

Na de projecten aan de Gustav Mahlerlaan werd de metro gepakt naar Spaklerweg. Van een afstandje werd de advisering voor de energieneutrale woontoren De Spakler, oorspronkelijk bekend als @Home Amstelkwartier, toegelicht door senior adviseur Liselotte Apon. Zo was een EPC van 0 mogelijk door het verwerken van zonnepanelen in de gevels. Ook werden de ‘afsluitbare’ balkons besproken ter realisatie van een geluidluwe gevel.

Excursie projecten Zuidas - De Spakler

Het officiële deel van de excursie werd afgesloten met een bezoek aan het recent geopende hotel QO Amsterdam. Dit project, van senior adviseur Hugo Verboven, is het eerste Europese hotel met een LEED Platinum duurzaamheidscertificering. Zo wordt gebruikgemaakt van een intelligente gevel met automatisch schuivende panelen voor koeling van kamers of om warmteverlies tegen te gaan, terwijl kruiden op het dak gebruikt worden in het restaurant. De groep bracht kort een bezoek aan de bar en restaurant op de 21ste verdieping voor een spectaculair panoramisch uitzicht over Amsterdam.

Excursie projecten Zuidas - QO Amsterdam

De excursie smaakte volgens de aanwezige adviseurs naar meer. “Het is altijd mooi om het fysieke resultaat te zien van bouwplannen waaraan je soms jaren geleden als team hebt gewerkt”, aldus senior adviseur Jack Ponsteen.

Frank van Dorresteijn smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Frank van Dorresteijn