Frisse School of frisjes in school? Ventilatie in scholen ligt momenteel vanwege COVID-19 in de schijnwerpers, maar naast voldoende ventilatie zijn er nog een groot aantal andere bouwfysische aspecten die van belang zijn voor een goed binnenklimaat in scholen. Met het programma Frisse Scholen geeft de overheid richtlijnen waaraan scholen bij nieuwbouw en renovatie moeten voldoen. Toepassing ervan is de basis voor een gezond leer- en werkklimaat voor respectievelijk leerlingen en docenten. In gesprek met expert Antwan Timmers.

Inhoud:

– 00:30 | Introductie onderwerp en Antwan
– 01:10 | Antwan over zijn werktterreinen
– 02:25 | Aspecten voor een goed binnencomfort in scholen
– 02:40 | Ventilatie-eisen bestaande scholen op nieuwbouwniveau
– 03:20 | “Beperking thermisch comfort door verplicht openen ramen voor ventilatie”
– 03:55 | Subsidie voor scholen om ventilatiesystemen aan te passen
– 04:22 | Vraag: Andere aspecten dan ventilatie van belang?
– 04:40 | Thermisch en visueel comfort (voldoende verlichting en daglicht)
– 05:05 | Akoestiek heel belangrijk (galm, installatiegeluid, omgevingsgeluid)
– 05:25 | Antwan over eigen school vroeger: “Houten barakken voldeden aan geen enkel comfortniveau…”
– 06:50 | Vraag: Wat is nu het huidige, gemiddelde binnenklimaat op scholen?
– 07:00 | Studies binnenmilieu in scholen: “75-80 procent onderzochte scholen onder de maat”
– 07:35 | “Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties”
– 08:00 | Frisse Scholen-programma: verschillende aspecten in vijf thema’s met drietal eisenniveaus
– 09:05 | Vraag: Verschillen tussen nieuwbouw en renovatie?
– 09:40 | Andere eisen voor energie en materiaalgebruik bestaande bouw
– 10:35 | “Nu meeste klachten over ventilatie op scholen”
– 12:00 | Voorbeelden verbeteringen
– 14:10 | “Vanaf 1 januari moeten scholen ook aan de BENG-eisen voldoen”
– 15:20 | Zowel advisering vóór als toetsing ván Frisse Scholen
– 16:25 | “Ook veel ervaring met advisering over brandveiligheid en externe veiligheid”
– 18:00 | “Kunnen ook adviseren over bv. geluidbelasting op gevels en luchtkwaliteit rond scholen”
– 19:00 | Advisering ‘Scholen van Morgen’ en ‘Vlaamse Scholen’ in België
– 20:40 | Frisse Scholen alleen betrekking op leslokalen; in België meer omvattend (!)
– 22:35 | Advies voor scholen: “Neem bij verbeteringen zoveel mogelijk andere aspecten mee. Dat loont!”
– 24:10 | Dankwoord en einde

 

Lees ook:

Minimaal ventileren of toch liever een Frisse School?
Voldoet uw school aan de ventilatie-eisen van het RIVM?

Antwan Timmers

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Antwan Timmers