In Nederland wordt voor de contactgeluidisolatie van vloerafwerkingen een strengere NEN-norm gehanteerd dan in de rest van Europa, de NTA 5098. Deze beschouwt een groter frequentiebereik waarmee ook laagfrequent geluid meegewogen wordt. In ons laboratorium zijn nu de eerste contactgeluidmetingen volgens deze strengere norm uitgevoerd.

Loopgeluiden

Loopgeluiden door buren is nog steeds één van de meest voorkomende gevallen van geluidhinder. Om deze hinder te voorkomen, zijn er in het huurcontract of het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren vaak afspraken over de vloerafwerking opgenomen. De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft bijvoorbeeld begin jaren negentig een advies opgesteld waarin ze een verbetering van ΔLlin van 10 dB door vloerbedekking voorstellen. Deze afspraken blijken in de praktijk verwarrend en niet altijd toereikend te zijn. Zo worden in de productinformatie voor ondervloerproducten twee verschillende eenheden, ΔLlin en ΔLw, gehanteerd.

Laagfrequent geluid

Beide eenheden geven een verbetering van de contactgeluidisolatie aan, bij toepassing van een ondervloer in combinatie met vloerbedekking, gemeten volgens NEN-EN-ISO 10140-3. Het verschil tussen deze twee eenheden zit in het beschouwde frequentiebereik. In Europa wordt de ΔLw-eenheid gebruikt, met een frequentiebereik van 315-2500 Hz, terwijl in Nederland ΔLlin wordt gehanteerd, met een frequentiebereik van 100-2500 Hz. Hier is in Nederland voor gekozen om juist ook het laagfrequent geluid, dat dieper in de constructie dringt, mee te nemen in de weging. De consequentie hiervan is dat de gemiddelde waarde van ΔLlin vaak lager uitvalt dan van ΔLw.

Sterallures NTA 5098

Om verwarring te voorkomen heeft de NEN een labeling met sterren geïntroduceerd, ‘NTA 5098:2017 Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking’. Dit sterrensysteem hanteert een labeling van één tot vijf sterren. Een product met vijf sterren biedt de hoogst mogelijke verbetering van contactgeluidisolatie overeenkomstig met een ΔLlin van 20 dB. Een product met één ster biedt een lage verbetering, overeenkomstig een ΔLlin van 5 dB. De prestatie wordt weergegeven op zowel een betonnen als een houten vloerconstructie. Hierbij wordt aangenomen dat de geluiddemping op beton één ster meer is dan bij houten vloeren.

Vraag naar metingen stijgt

De klanten van ons laboratorium volgen deze ontwikkelingen. Zij hebben graag inzichtelijk wat de kwaliteit is van de ondervloeren en vloerafwerkingen die zij produceren of importeren. Wij hebben inmiddels al de eerste metingen uit mogen voeren en de contactgeluidreductie volgens de NTA 5098 richting de opdrachtgever mogen communiceren.

We verwachten in de toekomst meer leveranciers en producenten die gaan inspelen op de labeling van hun producten volgens dit sterrensysteem. Ook verwachten we dat woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren dit systeem gaan hanteren. Cauberg Huygen kan deze partijen begeleiden bij het opstellen van nieuwe afspraken hiervoor. Kortom, genoeg werk aan de winkel, allemaal dankzij lawaaiige bovenburen!

Vloeropbouw vloerisolatie

Het meten van een ondervloer in ons laboratorium

Links

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met