De gemeente Amsterdam, de AFWC, GGD Amsterdam en stichting !Woon slaan de handen ineen voor de aanpak van schimmel en vochtproblemen in huurwoningen in Amsterdam. Met de gezamenlijke schimmelaanpak moeten de problemen sneller en adequater opgelost worden. Cauberg Huygen heeft vanuit opgedane ervaringen met Vochtexpert Den Haag zowel op procesmatig als inhoudelijk vlak input geleverd, waarmee de basis is gelegd voor de schimmelaanpak.

Toename schimmelmeldingen

Hoewel harde cijfers ontbreken, constateren instanties volgens Het Parool een toename van het aantal schimmelmeldingen. Uit eerder onderzoek van Aedes, de koepel van woningcorporaties, zou blijken dat in ongeveer een kwart van de voorraad aan huurwoningen sprake is van schimmel- en vochtproblemen.

Gezamenlijke schimmelaanpak sinds 1 november

Op 22 november is de gemeenteraad middels een Raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de gezamenlijke schimmelaanpak. Deze aanpak is op 1 november dit jaar ingegaan. Zowel de gemeente Amsterdam, als de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de GGD Amsterdam en stichting !Woon hebben zich gecommitteerd aan de schimmelaanpak.

Het uitgangspunt is dat alle woningcorporaties gebruik gaan maken van deze aanpak, bestaande uit zeven uitgewerkte stappen:

  1. Registratie vocht en schimmel
  2. Adequate doorverwijzing en opvolging
  3. Oorzaken achterhalen met behulp van behandelingsschema’s
  4. Oplossen van vocht- en schimmelproblemen
  5. Nazorg
  6. Monitoren
  7. Evaluatie

De woningcorporaties hebben met deze gezamenlijke aanpak een éénduidige werkwijze ontwikkeld die erop gericht is om de vocht- en schimmelproblemen in Amsterdamse woningen adequaat op te lossen. In de komende periode zullen de eerste ervaringen van de corporaties met elkaar worden gedeeld.

Gezamenlijke schimmelaanpak huurwoningen Amsterdam

Behandelingsschema’s en oplossen van vocht- en schimmelproblemen

Menno Spierenburg heeft namens Cauberg Huygen de inhoudelijke input geleverd voor de behandelingsschema’s en het oplossen van de vocht- en schimmelproblemen. Hierbij is gebruikgemaakt van de kennis die door Cauberg Huygen is opgedaan bij het opstellen van de Aedes Handreiking voor de aanpak van vocht- en schimmel. Ook is ervaring meegenomen die is opgedaan als de Vochtexpert Den Haag.

Uit eerder opgedane ervaring is gebleken dat vocht- en schimmelproblemen in woningen vaak veroorzaakt worden door een combinatie van factoren, waarin zowel bouwkundige- en installatietechnische oorzaken een rol spelen en ook bewonersinvloeden van belang zijn. Om vocht- en schimmelproblemen definitief weg te nemen dienen eerst alle oorzaken geïdentificeerd te worden.

Het doel van de behandelingsschema’s is om de corporaties te helpen bij het zorgvuldig onderzoeken van alle mogelijke oorzaken van vocht- en schimmelproblematiek en op een systematische wijze mogelijke oorzaken uit te sluiten. Afhankelijk van de oorzaak is op hoofdlijnen aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om de vocht- en schimmelproblemen op te lossen.
In de komende periode gaan de woningcorporaties met de behandelingsschema’s aan de slag en zullen deze op basis van de ervaringen verder geoptimaliseerd worden.

Gezamenlijke schimmelaanpak huurwoningen Amsterdam

Inspectie spouwmuur

Menno Spierenburg smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Menno Spierenburg MBA