GroenLeven, marktleider in grootschalige zonne-energie, heeft deze zomer Europa’s grootste drijvende zonnepark opgeleverd aan Roelofs Zandwinning in Tynaarlo. De ingebruikname van dit drijvende zonneveld past bij de ambitie van Roelofs Zandwinning om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Cauberg Huygen heeft voor de realisatie van dit zonnepark onder meer de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de aspecten bouw en milieu voorbereid en ingediend.

Het drijvende zonnepark op de zandwinplas van Roelofs Zandwinning in Tynaarlo bestaat uit vier aan elkaar gekoppelde modules met in totaal 22.912 zonnepanelen en beslaat een oppervlak van ongeveer 5,6 hectare. Het zonnepark levert circa 6 MW aan stroom die voor een deel gebruikt wordt door de zandzuiger en installaties op het terrein van Roelofs Zandwinning.

Detail van drijvende zonnepark Roelofs Zandwinning in Tynaarl

Detail van drijvende zonnepark Roelofs Zandwinning in Tynaarlo

Win-win

Drijvende zonneparken worden in het buitenland al langer met succes toegepast en hebben ze voordelen voor alle betrokkenen. Zo zijn zandwinputten ongeschikt voor recreatief gebruik of andere doeleinden en wordt een deel van de opgewekte energie gebruikt wordt door het bedrijf zelf. Daarnaast heeft opwekking van zonne-energie op het water een gunstig effect op de energieopbrengst: zo leveren de systemen door reflectie van zonlicht in het wateroppervlak en door koeling van het water 14 procent meer energie dan op het land.

Met de ingebruikname van het grote zonneveld heeft Roelofs Zandwinning een grote stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Het zandwinbedrijf heeft de ambitie heeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. GroenLeven is verantwoordelijk geweest voor de realisatie van het drijvende zonnepark.

Advisering Cauberg Huygen

Cauberg Huygen heeft voor dit project de aanvraag omgevingsvergunning voor de aspecten bouw en milieu voorbereid en ingediend. Ook hebben wij de te sluiten overeenkomsten inzake het recht van opstal en erfpacht beoordeeld.

Links

Marcel Blankvoort smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Marcel Blankvoort MBA