Yes! Het ontwerp is klaar, de vergunning is rond, we kunnen gaan bouwen. Maar hoe garandeer je dat gebouwd wordt volgens de plannen, de eisen van opdrachtgevers, het Bouwbesluit én dat er geen ongewenste schades na oplevering optreden? Lees onderstaande vijf redenen waarom uitvoeringscontroles cruciaal zijn.

Top 5 redenen voor uitvoeringscontroles

Het belang van uitvoeringscontroles

Uitvoeringscontroles door een deskundige, onafhankelijke partij zijn essentieel om de kwaliteit van bouwwerkzaamheden te borgen en om oplossingen aan te dragen voor onverwachte problemen. Hieronder staan staan de top vijf redenen waarom het van belang is een deskundige partij in de arm te nemen voor uitvoeringscontroles tijdens de bouw:

Bouwregelgeving is complex

Het Bouwbesluit en veel technische documentatie (zoals testrapporten en CE-markeringen) kunnen complexe materie zijn. Ingenieurs kunnen meekijken om een uitvoerbare vertaalslag te maken naar de praktijk.

The devil is in the details

De architect heeft op papier een prachtige aansluiting op de gevel ontworpen, maar de leverancier kan op deze manier geen garantie geven op zijn raamkozijn. Alleen een goede uitvoering zorgt dat de detaillering aan alle eisen blijft voldoen en niet tot onverwachte schades leidt. Er is daarom een oplossing nodig die zowel esthetisch als praktisch is.

De onderaannemer komt uit Verweggistan

Onderaannemers die andere standaarden gewend zijn (bijvoorbeeld uit andere landen) kunnen leiden tot een andere kwaliteit dan in Nederland nodig is. Vandaar dat het uitvoeren van kwaliteitscontroles ter plekke van belang is. Zo wordt gecontroleerd of daadwerkelijk volgens het ontwerp en de Nederlandse regelgeving wordt gebouwd. De kans op verborgen gebreken of beperkingen in de functionaliteit van het bouwwerk zijn hierdoor zo klein mogelijk.

Terug naar de tekentafel

Op papier leek het zo mooi, maar op locatie is die brandscheiding onuitvoerbaar. In sommige gevallen kan beter het ontwerp aangepast worden, om dezelfde kwaliteit of veiligheid te bereiken als oorspronkelijk beoogd. Soms is dan overleg nodig met het bevoegd gezag en moeten aanpassingen in de vergunning geregeld worden. Als de aannemer het ter plekke oplost, blijkt later alsnog een probleem te ontstaan. Zo zijn bijvoorbeeld lapmiddelen gebruikt in plaats van een duurzame goede oplossing.

Meten is weten

Is er misschien toch iets misgegaan tijdens de bouw? Met een thermografisch onderzoek, een luchtdichtheid- of geluidmeting kunnen bouwfouten zonder hakken of breken opgespoord worden. Onafhankelijke metingen of de ventilatie goed is ingeregeld zal vochtschades voorkomen en vermindert zo later discussie en nazorg.

Cauberg Huygen heeft jarenlange ervaring met kwaliteitsborging en voert niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij renovaties en verbouw verschillende controles uit. Zowel vóór, tijdens als ná de uitvoering. Een juiste onafhankelijke kwaliteitsborging tijdens de bouw bespaart u op langere termijn geld door minder nazorg en klachten.

Menno Spierenburg smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Menno Spierenburg MBA