Op donderdag 23 november vond in het Park Plaza hotel in Eindhoven de cursus Laagfrequent Geluid plaats. Onder leiding van senior adviseur Carel Ostendorf van Cauberg Huygen en geluidexpert Piet Sloven werden de cursisten onderricht in de vele facetten die horen bij het verschijnsel  laagfrequent geluid. Naast theoretische informatie gingen de cursisten ook zelf aan de slag met een meting van laagfrequent geluid. Lees onderstaande impressie van de cursus Laagfrequent Geluid.

Theoretische bagage

De deelnemers kregen tijdens de cursus, opgebouwd uit vier blokken, veel informatie te verwerken over laagfrequent geluid, ook wel afgekort als lfg. In het eerste blok behandelde Carel  niet alleen  voor de hand liggende zaken als frequenties, golflengtes en bronnen van geluid, maar ging hij ook in op de invloed van wind en temperatuur op de overdracht van laagfrequent geluid. Ook de mogelijke invloed van afgestraald geluid door trillingen in een woning en maatregelen tegen lfg stonden op de agenda.

Impressie cursus Laagfrequent Geluid

Senior adviseur Carel Ostendorf tijdens de cursus Laagfrequent Geluid

Laagfrequent geluid voelen met een ballon

Ter afwisseling, om kennis te laten bezinken en om de benen te strekken, werd tussendoor tijd ingeruimd voor een aantal proeven. Zo moesten cursisten de buiken (hoog geluidniveau) en de knopen (laag geluidniveau) van een gegenereerde laagfrequente toon in een ruimte opzoeken. Met behulp van een trillende ballon maakten de deelnemers het laagfrequente geluid voelbaar voor zichzelf.

Impressie cursus Laagfrequent Geluid

Met een ballon laagfrequent geluid in een ruimte ervaren

Hoe te handelen

In het tweede blok ging Piet in op de wijze waarop om kan worden gegaan met lfg-klachten. Ook besprak hij zaken waarop gelet moet worden bij de analyse van de klachten. Dit is een belangrijk onderdeel van de cursus omdat veel van de cursisten in hun werk met deze problematiek geconfronteerd worden. Naast de technische inhoud van een onderzoek naar lfg, kwam  ook de subjectieve kant van het onderzoek aan bod. Piet wees verder op de  valkuilen van lfg-onderzoek en de interactie met belangengroepen. Duidelijk was in ieder geval dat lfg-onderzoek snel complex wordt, en veel tijd én tact vergt.

Meettheorie in de praktijk brengen

Na de lunch werd de benodigde theorie behandeld om zinnige metingen te kunnen doen. Carel vertelde over de meetstrategie, mogelijkheden om de bron te vinden en technieken om geluid te analyseren. Hij liet ook zien hoe je een oude goedkope microfoon en een laptop met gratis software in kunt zetten om laagfrequent geluid te meten. Om de meettheorie in de praktijk te brengen, werd de toongenerator aangeslingerd en konden de deelnemers met hun eigen geluidmeter aan de slag. Dat bleek niet voor alle deelnemers even eenvoudig want geluidmeters hebben veel knoppen en instellingen.

Regelgeving

Piet sloot de cursus af met een blok over richtlijnen, toetsingskaders en lfg in de rechtsspraak. Dit laatste blok was nog even een doorbijter voor de cursisten. Na evaluatie van de eerder gedane metingen en de behandeling van de quizvragen ontvingen alle cursisten een certificaat.

Docent Piet Sloven tijdens de cursus

Carel Ostendorf smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Carel Ostendorf