Een jaar terug maakte Dennis van Lieshout intern de overstap naar het hybride team van Thomas Taris. Zijn expertise op het gebied van energie maakte hem namelijk een ideale kandidaat om op dit vlak te adviseren bij zowel omgevingsdiensten als voor bedrijven en om collega’s te ondersteunen met BENG. Dit team biedt deze extra uitdaging. Lees hieronder het interview met Dennis van Lieshout.

Richting energie

Dennis was met zijn opleiding een goede match voor Cauberg Huygen. “Ik heb eerst HBO Milieukunde gestudeerd aan de HAS in Den Bosch en ben daarna verder gegaan met de Master Energy Science aan de Utrecht Universiteit. Ik zocht daarna een baan in de energierichting en zag toen bij Cauberg Huygen Milieu een interessante vacature staan. Daarna had ik al heel snel een gesprek met teamleider Niels van Strien”, aldus Dennis.

Beoordeling energiebesparingsrapportages

Via het team van Niels ging Dennis aan de slag bij omgevingsdiensten. “Bij de omgevingsdienst houd ik mij vanaf het begin bezig met het beoordelen van energiebesparingsrapportages van provinciale bedrijven. Ik zorg dat we de rapportages van de bedrijven ontvangen en beoordeel deze rapportages vervolgens aan de hand van de vergunningvoorschriften. In deze beoordeling wordt onder andere ook gekeken of op basis van het onderzoek verdere energiebesparingen toepasbaar zijn binnen de inrichting.

Interview Dennis van Lieshout - foto 1

Dennis van Lieshout

Situatie op papier en in de praktijk

Voor deze werkzaamheden is Dennis regelmatig te vinden op het kantoor van de omgevingsdienst. Dennis: “Ik werk soms vanuit huis, maar meestal ben ik op locatie aanwezig bij de omgevingsdienst. Dit heeft namelijk als voordeel dat daar ook collega’s van de omgevingsdienst zitten die het toezicht uitvoeren bij de bedrijven waar ik de rapportages voor controleer. Omdat zij de situatie bij een bedrijf in de praktijk kennen en ik voornamelijk op papier, kunnen we samen brainstormen over wat er echt aan de hand is en wat de bijzonderheden zijn bij een bedrijf. Dat is leuk, want je krijgt zo dan van beide kanten wat mee”.

Overstap naar hybride team

Ongeveer een jaar geleden maakte hij een overstap naar het hybride team van Thomas Taris. “Ik had behoefte aan meer uitdaging, meer afwisseling in projecten. Bij de omgevingsdienst is het werk meer uitvoerend en terugkerend van karakter. Binnen Cauberg Huygen was men op dat moment toevallig bezig met het opzetten van het hybride team en kon mijn overstap naar dat team snel geregeld worden. Daarna duurde het echter nog een tijdje om mijn draai te vinden omdat de takken van CH en CH Milieu van huis uit redelijk gescheiden zijn.”

Energiebesparingsmatrix

In het hybride team kon Dennis in eerste instantie gelijk aan de slag met verschillende BENG-projecten, maar al snel werd hij ook betrokken bij de implementatie van de haalbaarheidsanalyses voor energiebesparingsmaatregelen binnen de gebouwde omgeving. “Een opdrachtgever van Thomas was begin vorig jaar op zoek naar een hulpmiddel voor de verduurzaming van bestaande panden. En dan met name gerelateerd aan terugverdientijden van maatregelen. Aan de hand van die klantvraag is de Energiebesparingsmatrix opgesteld.”, aldus Dennis.

Op deze manier kunnen klanten een indruk krijgen of het
doorvoeren van de maatregelen rendabel is

“De nieuwe tool helpt ons om projectontwikkelaars inzicht te verschaffen in de haalbaarheid van bepaalde energiebesparingsscenario’s voor bestaande panden. Met behulp van de Uniec-software, conform NTA 8800 (ook gebruikt voor BENG), berekenen we op basis van de huidige staat van het pand verbeteringsscenario’s ten opzichte van de energieprestatie, zoals het toepassen van betere isolatie of het verduurzamen van energiegebonden installatietechnieken. Ook kijken we naar de investeringskosten ervan en de daaraan gerelateerde terugverdientijden. Op deze manier kunnen klanten een indruk krijgen of het doorvoeren van de maatregelen ook rendabel is of niet. Ze krijgen een compleet overzicht waarmee ze op basis van verschillende factoren een goede afweging uit de vastgestelde scenario’s kunnen maken.”

Interview Dennis van Lieshout - foto 2

Juiste mix van werkzaamheden

Op de vraag of het hybride team aan zijn verwachtingen voldoet, antwoordt Dennis bevestigend. “Dit is altijd iets dat ik voor ogen had. Ik krijg altijd meer ‘energie’ om ergens diep in te duiken en om te kijken wat de oplossingen en mogelijkheden zijn binnen dergelijke vraagstukken. Dat geldt voor de Energiebesparingsmatrix en ook voor mijn werkzaamheden voor BENG. Daarmee doe ik ervaring op hoe het eraan toe gaat in de gebouwde omgeving. Ik ben op dit moment ook bezig met het behalen van het BENG-certificaat om breder inzetbaar te zijn. En mijn ervaring aan de beoordelingskant bij de omgevingsdienst helpt mij bijvoorbeeld ook bij het opstellen van energiebesparingsrapportages voor bedrijven, omdat ik weet waarop gelet wordt door overheidsinstanties. Dat sluit gewoon heel mooi aan.”, aldus Dennis.

Ja, dat is wat ik eigenlijk wil:
meer expertise opbouwen op een bepaald vlak

Liever specialist dan generalist

Hoe ziet hij zijn toekomst in dit vak? Dennis: “Ik wil graag meer ervaring opbouwen in het adviseren over de energieprestatie in de gebouwde omgeving. En dat ik de expertise die ik daarmee ontwikkel, weer kan gebruiken om bedrijven verder te kunnen adviseren. Ja, dat is wat ik eigenlijk wil: meer expertise opbouwen op een bepaald vlak. Liever een specialist dan een generalist.”

“Het hybride team geeft mij een mooie instap om te proeven van veel verschillende expertises en om te kijken wat mij het beste ligt. Ik kan als het ware nog alle kanten op. Het beste van twee werelden dus!”

Dennis van Lieshout

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Dennis van Lieshout