Bouwakoestiek

Intern scheiden van geluiden

Bouwakoestiek speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven, zonder dat daar vaak bij stilgestaan wordt. Zo zorgt een goede lucht- en contactgeluidisolatie voor een goede relatie met de buren en maakt dat het mogelijk om bijvoorbeeld een horecagelegenheid of supermarkt onder appartementen te plaatsen. Ook zijn passende eisen voor installatiegeluid een voorwaarde voor een goede leeromgeving in een klaslokaal, of een hoge productiviteit op kantoor en goed wooncomfort. Vaak komen deze aspecten ter sprake in het ontwerptraject, of indien er klachten zijn.

Pagina - Bouwakoestiek | Building acoustics - afb1

Functiespecifieke wensen en eisen

In het ontwerptraject zijn niet alleen de geldende, wettelijke eisen voor bouwakoestiek van belang, maar ook de projectspecifieke omstandigheden. Denk hierbij aan mensen in een kwetsbare groep, met een heftige reactie op externe prikkels, of studentenhuisvesting in een bestaand kantoorpand. Zo kan in overleg een passend Programma van Eisen opgesteld worden afgestemd op de behoeften van de doelgroep en binnen de randvoorwaarden van een project.

Onderzoek geluidklachten

Bij een klachtenonderzoek is belangrijk om de oorzaak van de klacht te achterhalen en een passende oplossing voor betrokken partijen aan te bieden. Sommige klachten zijn makkelijk te verhelpen,  maar maken een wereld van verschil voor de persoon die de klacht ervaart. Denk bijvoorbeeld aan het opendraaien van een ventiel waardoor de ventilatie in een kantoor niet meer ‘fluit’.

Bouwakoestiek is een belangrijk element hoe uw gebouw ervaren wordt en is vaak moeilijk op te lossen is als het project eenmaal gerealiseerd is. Onze adviseurs ondersteunen u graag in het maken van de juiste keuzes voor uw project.

Links

Erika Manders smoelenboek definitief

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Erika Manders

Contact