Laboratorium

Akoestiek en materiaalkeuze

Ons laboratorium geeft zekerheid over de akoestische eigenschappen van uw product. Geluid is iets wat je hoort, voelt en soms zelfs kunt zien. Geluid kan ook resoneren. Dit houdt in dat twee voorwerpen in precies dezelfde frequentie  trillen. Als dit gebeurt, dan wordt het geluid versterkt. De keuze van het materiaal is van grote invloed op geluidisolatie en het uiteindelijke comfort voor de gebruiker.

Om geluidsisolerende gebouwen te ontwerpen zijn er producten nodig die voldoen aan de wettelijke eisen en natuurlijk de wensen van onze opdrachtgevers. In ons akoestisch laboratorium kunnen wij materialen uitvoerig testen. Wij kunnen aantonen dat de gestelde eisen gehaald worden. Met name bij grote projecten en projecten met repeterende elementen is het van groot belang om zo vroeg mogelijk in het proces duidelijkheid te hebben omtrent de gekozen materialen en hun prestaties.

icoon Parametrisch ontwerp
1 Visuele inspectie

Visuele inspectie

2 Binnenlucht condities

Binnenlucht condities

3 Ventilatiecapaciteit

Ventilatie capaciteit

4 Verlichtingsterkte en illuminantie

Verlichtingsterkte & illuminantie

5 Luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheids meting

6 Thermische behaaglijkheid

Thermische behaaglijkheid

7 Waterdichtheidsmeting

Waterdichtheids meting

9 Vochtonderzoek

Vochtonderzoek

10 Productontwikkeling

Productontwikkeling

12 Geluidwering gevel

Geluidwering gevel

13 Installatiegeluid

Installatiegeluid

15 Trillingsmeting

Trillingsmeting

Henry Williams 2023

Wilt u weten wat ons laboratorium voor u kan betekenen?

Neem contact op met Henry Williams

Contact