Verkeerslawaai

Lawaai door verkeer

Verkeerslawaai is een verzamelnaam voor onder meer weg- of spoorweglawaai en lawaai door luchtvaartverkeer. Doordat woningen door de beschikbaarheid van bouwgrond steeds vaker op binnenstedelijke locaties, naast en over het spoor, naast de snelweg, tegen industrieterreinen en onder aanvliegroutes gebouwd worden, vormt dergelijk lawaai steeds vaker een struikelblok vanwege overlast voor bewoners. Kennis van de wettelijke eisen voor verkeerslawaai en mogelijke oplossingen hiervoor is onontbeerlijk om bouwen op deze geluidbelaste locaties mogelijk te maken.

Wegverkeerslawaai

Cauberg Huygen verzorgt voor u akoestische onderzoeken in het voortraject of de interpretatie van de al liggende eisen uit het bestemmingplan. Kunnen hier woningen gerealiseerd worden? Zo ja, zijn er aanvullende maatregelen nodig en wat houdt dat dan in? Onze adviseurs kunnen u hier helder en duidelijk bij adviseren.

Aart Woonink smoelenboek

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Aart Woonink

Contact