Stedebouwfysica

Adviseren bij stedebouwfysische vraagstukken

Steden worden steeds drukker en voller. Toch is de stad een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren en blijft de vraag groeien naar nieuwe ontwikkelingen en herbestemmingen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in binnenstedelijke situaties, waarbij vooraf goed moet worden nagedacht over de gewenste kwaliteit van stedebouwfysica waarin prettig wonen en verblijven centraal staat.

Cauberg Huygen kan vanuit haar expertise ondersteunen en adviseren bij stedebouwfysische vraagstukken over windhinder, bezonning, beschaduwing, hittestress of waterberging. Maar ook kunnen wij meedenken over duurzaamheid- en of energievisies voor gebieden of de gevolgen van de nabijheid van een drukke verkeersader op aspecten als luchtkwaliteit, omgevingsgeluid en externe veiligheid.

Liselotte Apon

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met senior adviseur Liselotte Apon

Contact