Stedebouwfysica

Adviseren bij stedebouwfysische vraagstukken

Steden worden steeds drukker en voller. Toch is de stad een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en recreëren en blijft de vraag groeien naar nieuwe ontwikkelingen en herbestemmingen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken in binnenstedelijke situaties, waarbij vooraf goed moet worden nagedacht over de gewenste kwaliteit van stedebouwfysica waarin prettig wonen en verblijven centraal staat.

Pagina Stedebouwfysica - afbeelding

Integraal advies

Cauberg Huygen kan vanuit haar expertise adviseren bij verschillende stedebouwfysische vraagstukken. Denk daarbij aan advisering over windhinder, bezonning, beschaduwing, hittestress of waterberging. Ook kunnen wij meedenken over duurzaamheid- of energievisies voor gebiedsontwikkeling of de gevolgen van de nabijheid van een drukke verkeersader op aspecten als luchtkwaliteit, verkeerslawaai en externe veiligheid.

Links

Liselotte Apon

Heeft u vragen over stedebouwfysica?

Neem contact op met expert Liselotte Apon

Contact