Brandveiligheid

The fire within

Vuur is een essentieel element geweest voor de menselijke ontwikkeling, maar beheersing van vuur is cruciaal om risico’s voor bewoners, werknemers en omwonen te reduceren tot aanvaardbare niveaus. Het is de kunst om een gebouw te ontwerpen of gebied in te richten waarin niet alleen comfortabel en gezond in gewoond en gewerkt kan worden, maar dat ook voldoet aan alle regelgeving voor brandveiligheid en externe veiligheid. Het is een kunst die Cauberg Huygen tot in de puntjes beheerst.

Veiligheid

Prioriteit voor brandveiligheid

Per dag krijgen ongeveer dertien huishoudens in Nederland te maken met een brand. Daarnaast is de gemiddelde vluchttijd bij brand de afgelopen jaren teruggelopen van zeventien minuten naar slechts enkele minuten. De reden dat de vluchttijd zo enorm is verkort, heeft te maken met brandbare materialen die in modern meubilair meer voorkomen.

Technische en juridische mogelijkheden

Als antwoord op dit risico zijn de brandbestrijding en brandpreventie sterk geprofessionaliseerd en gereguleerd, zowel in techniek als in organisatie. Brandveiligheid heeft absolute prioriteit gekregen. Voor een optimale brandveiligheid is het belangrijk om te kijken naar zaken als brand- en rook transport, vluchtwegen en brandwerende eigenschappen van een constructie. Verschillende vormen van gebruik vragen om hun eigen brandveiligheidsmaatregelen en vluchtplannen. Onze specialisten koppelen technische expertise aan kennis van wet- en regelgeving. Hierdoor zijn we in staat slimme en alternatieve oplossingen te verzinnen die bijdragen aan de hoogste kwaliteit, comfort en veiligheid.

Naast de impact die vuur heeft op de organisatie van onze samenleving, wordt er een symbolische en rituele betekenis aan toegekend. Vuur staat symbool voor geestdrift en hartstocht. De vlam symboliseert de levenskracht. Levenskracht helpt ons om in beweging te blijven, om ons te blijven ontwikkelen, als mens en als professional. To keep our fire burning.

Projecten in het kennisgebied Brandveiligheid

Project - Het Schoter in Haarlem - header

Het Schoter

Haarlem
Project Ashram College - impressie - header

Ashram College

Alphen aan de Rijn
Project Bensdorp in Bussum - header

Bensdorp

Bussum
Hugo Verboven smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Hugo Verboven

Contact