Externe veiligheid

Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen

In de directe omgeving van een bouwproject kunnen bronnen aanwezig zijn, die risico’s geven voor gebruikers en bewoners. Hierbij valt te denken aan het transport van gevaarlijke stoffen en inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Pagina - Externe veiligheid | External safety - LNG-tanker in de haven van Rotterdam

Extra veiligheidsvoorzieningen

Risico’s met betrekking tot externe veiligheid kunnen grote consequenties hebben voor het ontwerp van het gebouw, zoals het moeten toepassen van materialen die bestand zijn tegen explosies, extra randvoorwaarden voor de veilige ontvluchting of bijvoorbeeld extra eisen aan het ventilatiesysteem.

Voor het proces is het van belang deze consequenties vooraf te kunnen bepalen en te verkleinen. Onze adviseurs kunnen deze risico’s voortijdig inzichtelijk maken en daardoor een geforceerde inpassing van ongewenste maatregelen verderop in het proces voorkomen.

Links

Jan-Willem van Wijngen smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert Jan-Willem van Wijngen

Contact