Maatwerk en gelijkwaardigheid

Specifieke eisen

Niet ieder bouwwerk leent zich voor de gestelde eisen van de wet- en regelgeving, voor ieder bouwwerk is het mogelijk hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld in kader van gebruik kan het wenselijk zijn om een groot brandcompartiment te realiseren, is het niet noodzakelijk om vluchtroutes te beperken tot 30 meter of is het door toevoeging van een sprinkler niet meer noodzakelijk om hoge brandwerendheidseisen te stellen. Voor dergelijke afwijkingen is maatwerk noodzakelijk op basis van de achterliggende doelen van de wet- en regelgeving.

Pagina - Maatwerk | Bespoke solutions - afb1

Meer dan wettelijk verplicht

Andersom kan het gewenst zijn om juist meer te doen dan wettelijk verplicht. Denk aan een monumentaal gebouw dat extra beschermd moet worden of bedrijfsprocessen die onder geen beding afgebroken mogen worden. Maar ook aan kwestbare doelgroepen die van anderen afhankelijk zijn voor hun veiligheid of een verzekeraar die geen onnodige risico’s wil lopen. Cauberg Huygen zoekt samen met de opdrachtgever naar maatwerk voor het juiste eisenniveau en de passende oplossingsrichting.

Links

Hugo Verboven smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert Hugo Verboven

Contact