Vluchtveiligheid

Voorkomen van slachtoffers

Een van de brandveiligheidsaspecten die in een project meer aandacht kan vragen is de vluchtveiligheid. Het voorkomen van toekomstige slachtoffers is natuurlijk een van de belangrijkste randvoorwaarden in het ontwerptraject en uiteraard toetst Cauberg Huygen aan de geldende wettelijke eisen en neemt daarin de projectspecifieke omstandigheden mee. Denk daarbij aan de beperkte aanpassingsmogelijkheden in een bestaande situatie of een project specifiek voor minder valide mensen of juist een evenement voor een grote groep mensen.

Pagina - Vluchtveiligheid | Evacuation safety - afb

Projectspecifieke omstandigheden

Zo kunnen de vluchtcondities in een brandcompartiment lokaal slecht zijn, moet bij een evenement rekening gehouden worden met de kans op paniek en is er bij hoge ruimtes, vanwege de bufferruimte voor rook, meer tijd beschikbaar voordat de vluchtroute geblokkeerd raakt. Daarnaast kunnen brandbeheersingsinstallaties zoals ventilatie, een sprinklersysteem, en een goede detectie een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de vluchtveiligheid.

Vluchtveiligheid

Maatwerk

Bij al dit soort scenario’s kan maatwerk worden toegepast, waarbij wordt beoordeeld of de beschikbare vluchttijd (ASET) groter is dan de benodigde vluchttijd (RSET). De beschikbare vluchttijd kan door NEN6093 en eenvoudige stationaire zonemodellen worden bepaald of zelfs via dynamische rookverspreidingsmodellen zoals CFD. De benodigde vluchttijd kan met simpele handberekeningen worden ingeschat, op basis van een praktijkbeoordeling, maar ook met een dynamisch ontvluchtingsmodel.

Links

Hugo Verboven smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met onze expert Hugo Verboven

Contact