Milieu

Milieu

Cauberg Huygen adviseert en ondersteunt bedrijven, gebiedsontwikkelaars en overheden bij het implementeren en controleren van alle voorkomende milieu-aspecten. Wij koppelen onze technische expertise aan onze uitgebreide kennis op procedureel en juridisch vlak. Hiermee bieden wij klanten houvast en duidelijkheid, en anticiperen wij op de veranderende wet-regelgeving en marktontwikkelingen.

Milieu

Cauberg Huygen is de expert als het gaat om het ontwikkelen van duurzame en circulaire energieconcepten. Wij zetten onze kennis in ten behoeve van energiebesparingsonderzoeken, energie-advisering en energieaudits. Door bijvoorbeeld het energiebesparingspotentieel zorgvuldig in kaart te brengen te activeren en te enthousiasmeren, worden organisaties gestimuleerd om maatregelen te treffen.

Ook ondersteunen wij bij monitoringsplannen in het kader van de emissiehandel. Hierin maken wij gebruik van onze brede kennis van milieu en ruimtelijke ordening om te komen tot een alles omvattend plan. Niet alleen heeft Cauberg Huygen expertise op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening, maar wij ondersteunen ook overheden, architecten, projectontwikkelaars en bouw- en vastgoedondernemingen bij duurzame gebiedsontwikkeling en bouwfysica.

Daarnaast leveren wij al jaren gekwalificeerd personeel aan onder meer omgevingsdiensten en waterschappen voor milieutoezicht en -handhaving, en diverse adviseringstaken. Bent u op zoek naar een betrouwbare en innovatieve partner? Wij werken graag met u samen.

Projecten in het kennisgebied milieu

Project Coornhert Lyceum in Haarlem - header

Coornhert Lyceum

Haarlem
Project Lieven De Key header (© Frans Parthesius)

Lieven de Key

Amsterdam
Project - Podium (veld 1) in Amersfoort

Podium

Amersfoort
Jan-Willem van Wijngen smoelenboek

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Jan-Willem van Wijngen

Contact