Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2008 zijn het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim) en de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Rarim) van kracht geworden. Sinds 2013 staat de Barim officieel bekend als Aktiviteitenbesluit milieubeheer. Het is een algemene maatregel van bestuur (AMVB) ter ondersteuning van de Wet milieubeheer en de Waterwet. Het besluit en de regeling stellen algemene regels voor inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen een milieuvergunning nodig hadden.

Activiteitenbesluit milieubeheer - afbeelding
In hun werkzaamheden als toezichthouder of vergunningverlener zijn de professionals van Cauberg Huygen dagelijks werkzaam met het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Rarim. Ze zijn hierdoor uitstekend op de hoogte van de laatste wijzigingen en kunnen dit toepassen tijdens het uitvoeren van een milieucontrole of het beoordelen van een melding.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider milieu Martijn Mulders

Contact