Bouwplantoetsing

Bouwplantoetsing

Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit 2012 is de laatste onder de noemer Bouwbesluit. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting in 2021, zal het huidige Bouwbesluit opgaan in Besluit bouwwerken leefomgeving. De adviseurs van Cauberg Huygen zijn door hun bouwkundige opleiding en de adviestaken die ze hierin uitvoeren uitstekend bekend met het Bouwbesluit en zijn hierdoor in staat om bouwplannen vanuit verschillende invalshoeken te toetsen.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Martijn Mulders

Contact