Bouwvergunningen

Bouwvergunningen

Een bouwvergunning is een noodzakelijke toestemming die of namens een gemeente wordt verstrekt aan een bedrijf of particulier om een bouwwerk op te richten of een bestaand bouwwerk te wijzigen. Vanaf 1 oktober 2010 is de bouwvergunning in Nederland vervangen door de omgevingsvergunning die veel meer omvattend is. Een bouwvergunning wordt niet zomaar verstrekt. Particulieren en bedrijven kunnen hun bouwvergunningsaanvraag bij omgevingsdiensten of gemeenten (digitaal) indienen. Vervolgens dienen deze omgevingsdiensten en gemeenten binnen wettelijk vastgestelde termijnen deze aanvragen te beoordelen. De adviseurs van Cauberg Huygen kunnen uw organisatie ondersteunen bij het beoordelen van bouwvergunningaanvragen.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Martijn Mulders

Contact