Energie

Energie

Sinds juli 2015 is Artikel 8 van de Energy Efficiency Directive (EED) van kracht. Deze Europese richtlijn verplicht bedrijven en instellingen vanaf een bepaalde omvang een energie-audit uit te laten voeren. Ook zijn bedrijven die deelnemen aan het energiebesparingsconvenant Meerjarenafspraak Energie verplicht een Energy Efficiency Plan (EEP) op te stellen voor vier jaar. De uitkomsten moeten deze organisaties stimuleren en overtuigen om extra energiebesparende maatregelen te treffen.

Het controleren van energie-audits in opdracht van omgevingsdiensten is ons dagelijks werk. Ook het beoordelen of bedrijven en instellingen een audit moeten opstellen behoort tot ons takenpakket. Zo stellen wij op basis van informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vast of een aangevraagde vrijstelling kan worden verleend. Soms is een aanvulling nodig op bijvoorbeeld het onderdeel vervoer.

Tevens bezoeken wij bedrijven en instellingen om te controleren of energiemaatregelen op correcte wijze zijn uitgevoerd of toegepast, veelal als onderdeel van reguliere bedrijfscontroles. Omgevingsdiensten in het gehele land huren ons in voor deze werkzaamheden. Ook bieden wij met de Tool Energielabel Kantoren een hulpmiddel voor gemeenten en omgevingsdiensten om bedrijven in de regio op tijd opgewaardeerd te krijgen naar energielabel C.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Martijn Mulders

Contact