Juridisch advies

Juridisch advies

Voor de uitvoering van juridische werkzaamheden als vergunningverlening en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures hebben Omgevingsdiensten en andere overheidsinstellingen behoefte aan juridische adviseurs. Ook voor het opstellen van bijvoorbeeld dwangsombeschikkingen bij geconstateerde overtredingen en het opstellen van bestemmingsplannen hebben deze diensten juridische ondersteuning nodig.

Cauberg Huygen heeft juristen op diverse terreinen in dienst die op detacheringsbasis Omgevingsdiensten bij deze taken kunnen ondersteunen. Onze juristen zijn gespecialiseerd in Omgevings-, Staats- en Bestuursrecht en hebben uitgebreide kennis van de nieuwe Omgevingswet.

Daarnaast levert Cauberg Huygen adviesdiensten op afstand in opdracht van opdrachtgevers. Zo voeren wij onder meer bestemmingsplantoetsen uit, schrijven wij ruimtelijke onderbouwingen voor ruimtelijke initiatieven en geven wij advies over contracten in het kader van grondtransacties.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Jessica Böhm

Contact