Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Stikstof is op zichzelf een onschadelijk gas. Zo bestaat zo’n 80 procent van de lucht die we inademen uit dit gas. Het wordt pas een probleem als het met zuurstof reageert tot een stikstofoxide (NOx). Denk bijvoorbeeld aan ammoniak van landbouw en veeteelt, uitlaatgassen van wegverkeer en uitstoot als gevolg van industriële activiteiten. De neerslag van deze stikstofverbindingen, ook wel bekend als stikstofdepositie, is op den duur schadelijk voor de natuur en de biodiversiteit.

Stikstofdepositie wordt momenteel gezien als een groot probleem voor de gebouwde omgeving en industrie. Niet zozeer voor de bouwfase, omdat deze van tijdelijke aard is. Maar voor de gebruiksfase van een woningbouwproject of de uitbreiding van een distributiecentrum, moet aangetoond worden dat dit niet ten koste gaat van natuur en milieu, zoals Natura2000-gebieden.

AERIUS stikstofdepositie Natura2000 gebieden - Nitrogen deposition
Onze expertise in de stikstofproblematiek zorgt ervoor dat aanpassingen van bedrijfsactiviteiten en planontwikkelingen gewoon doorgang kunnen vinden. Onze adviseurs hebben veel kennis van zowel de gebruikte rekensoftware AERIUS als de mogelijkheden in wet- en regelgeving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan intern en extern salderen van stikstof.

Marcel Blankvoort smoelenboek

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met senior adviseur Marcel Blankvoort

Contact