Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Omgevingsdiensten zijn belast met het houden van toezicht op het naleefgedrag van milieu wet- en regelgeving bij bedrijven. De milieuprofessionals van Cauberg Huygen houden in opdracht van verschillende omgevingsdiensten verspreid door Nederland toezicht bij diverse categorieën industriële en agrarische bedrijven. Door onze jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn onze professionals uitstekend op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en de werkwijze binnen omgevingsdiensten.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider milieu Martijn Mulders

Contact