Vergunningen

Een goed advies over vergunningen staat aan de basis voor het starten van een bedrijf. Hiervoor is het van belang de bedrijfsprocessen, en de wensen en verwachtingen voor het bedrijf in kaart te brengen. Deze informatie gecombineerd met onze kennis van de geldende wet- en regelgeving, zorgen ervoor dat wij bedrijven een passend advies kunnen geven en de benodigde vergunningen kunnen verzorgen.

Gehele traject van vergunningen

Tijdens de vergunningsprocedures spelen wij, in samenspraak met de opdrachtgever, een actieve rol in het aanvragen en adviseren rond een vergunning. Indien gewenst verzorgen wij het gehele proces van begin tot eind. Cauberg Huygen heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van vergunningstrajecten in verschillende sectoren.

We bieden u advies bij o.a.:

  • Omgevingsvergunning milieu
  • Milieueffectrapportage (m.e.r.) en m.e.r.-beoordeling
  • Vergunning afwijken van omgevingsplan
  • Watervergunning
  • Wnb – Wet natuurbescherming

Omgevingswet en vergunningen

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden inrichtingen gezien als losse milieubelastende activiteiten. Benieuwd wat dat voor u betekent? Neem gerust contact met ons op.

Aart Woonink smoelenboek

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Aart Woonink

Contact