Vergunningverlening

Vergunningverlening

De afgelopen jaren is vergunningverlening op het gebied van milieu sterk aan verandering onderhevig. Met de invoering van het Activiteitenbesluit in 2008 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een milieuvergunning tegenwoordig een omgevingsvergunning. De lijst met bedrijven die vallen onder de vergunningplicht is de afgelopen jaren dan ook steeds korter geworden. Dit heeft als gevolg dat de te verlenen omgevingsvergunningen steeds complexer van aard worden. De professionals van Cauberg Huygen zijn door hun kennis en ervaring in staat om in deze complexe materie te komen tot een passende vergunning die bescherming biedt aan het milieu en omwonenden.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider milieu Martijn Mulders

Contact