Verkeerslawaai

Verkeerslawaai en de bouw van woningen

Verkeerslawaai is een verzamelnaam voor onder meer wegverkeerslawaai, spoorlawaai en lawaai door luchtvaartverkeer. Doordat woningen door de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond steeds vaker op geluidbelaste locaties worden gebouwd, is geluidsoverlast voor bewoners steeds vaker een struikelblok. Denk daarbij aan locaties in binnenstedelijke gebieden, naast en over het spoor, naast de snelweg, tegen industrieterreinen en onder aanvliegroutes. Kennis van de wettelijke eisen voor verkeerslawaai en mogelijke oplossingen hiervoor zijn onontbeerlijk om bouwen op deze geluidbelaste locaties mogelijk te maken.

Pagina - Verkeerslawaai | Traffic Noise - afb1

Helder advies

Cauberg Huygen verzorgt voor u akoestische onderzoeken in het voortraject of de interpretatie van de al liggende eisen uit het bestemmingplan. Kunnen hier woningen gerealiseerd worden? Zo ja, zijn er aanvullende maatregelen nodig en wat houdt dat dan in? Onze adviseurs kunnen u hier helder en duidelijk bij adviseren.

Links

Aart Woonink smoelenboek

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Aart Woonink

Contact