Vorige week waren de deelnemers aan de MBA-opleiding van Cauberg Huygen twee dagen te gast in Brussel om inzicht te krijgen in de besluitvormingsprocessen van de Europese Unie. Menig vooroordeel of mening over Europa werd naar aanleiding van de presentaties weggenomen of bijgesteld.

Na donderdagochtend 11 juli eerst alvast de rolkoffertjes te hebben afgegeven bij het hotel en een kort bezoekje te hebben gebracht aan publiekstrekker Manneke Pis, ging de groep met MBA-deelnemers lopend op weg naar het Europees Parlement.

De zaal van het Europees Parlement in al zijn glorie

Europees Parlement: gekozen door het volk

Op de bezoekerstribune kreeg de MBA-groep informatie over de historie, werking en bevoegdheden van deze rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie en had men een goed zicht op plenaire vergaderzaal.

TechMBA-deelnemers aandachtig aan het luisteren naar uitleg en feitjes over het Europees Parlement

Na deze blik op de 751 zetels in de zaal konden de 20 Brusselgangers plaatsnemen in een veel kleinere ruimte. Samira Rafaela, de net op 2 juli geïnstalleerde Europarlementariër voor D66, stond daarin de MBA-deelnemers te woord en vertelde onder meer over haar drijfveren om zitting te nemen in het EP. Naast thema’s als kansengelijkheid binnen en buiten de Europese Unie en de Europese democratie dichterbij Nederlanders te brengen, is ze ook voor de mogelijkheid dat landen alvast voorsorteren op Europese regelgeving om innovatie te bevorderen. Al erkent ze dat er ook nadelen schuilen aan het innemen van een dergelijke ‘koppositie’.

Samira Rafaela, europarlementariër voor D66

Europese Commissie: initiator van wetsvoorstellen

Na een korte lunch in het hotel was in de middag een bezoek aan het gebouw van de Europese Commissie gepland. Dit Europese orgaan behartigt de belangen van de EU als geheel en heeft de exclusieve bevoegdheid wetsvoorstellen en beleid te initiëren.

Entree Europese Commissie

Het taaie maar cruciale deel over de de algemene werking van de Europese Commissie en de besluitvoeringsprocedures binnen de Europese Unie werd door Guus Muijzers, econoom bij de EC, inzichtelijk gemaakt. Robert Nuij gaf daarna een presentatie over energielabels voor electrische apparaten in het kader van de EU-doelstelling om in 2030 een energiebesparing van 32,5 % gerealiseerd te hebben.

Vooral interessant voor het werkveld van de deelnemende ingenieurs aan de MBA is de ontwikkeling van de Smart Readiness Indicator (SRI) voor gebouwen. In de toekomst zullen de slimme regulatiesystemen voor energie en comfort meer en meer moeten worden toegepast om te kunnen voldoen aan gestelde EU-regels.

Robert Nuij over energielabels bij electrische apparaten

Diner parlant

Om de vermoeide voeten deze eerste studiedag in Brussel rust te gunnen en de vele informatie te laten bezinken was er voor de MBA-deelnemers kort de tijd om in te checken voor de hotelkamer, te douchen en neer te ploffen op het uitnodigende bed. Voor velen veels te vroeg werd iedereen alweer verwacht bij restaurant Leopold voor een diner met een drietal roulerende tafelgasten.

Vooral dit onderdeel van het MBA-programma werd door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren vanwege de mogelijkheid veel informatie uit te wisselen door het informele karakter van het ‘diner parlant’. Deze gesprekspartners behartigden in Brussel de belangen van onder meer de waterschappen, de Noordelijke provincies, en verzekeringsbedrijven.

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland

De tweede dag van het MBA-bezoek aan Brussel was wat planning betreft een stuk ruimer. In de ochtend was er bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie een gesprek met de milieu-attachée. Gesproken werd onder meer over de totstandkoming van de richtlijn voor het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen als fijnstof, stikstof en ammoniak.

Bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie

Met zijn verhaal maakte hij duidelijk hoe in Brussel politiek bedreven wordt en het belang daarbij van informele gesprekken tussen PV’s van lidstaten om voldoende draagvlak te creëren voor een akkoord. Een aantal milieu-adviseurs stond toch wel perplex dat sommige grenswaarden voor uitstoot van deze stoffen via ‘handjeklap’ tussen lidstaten is bepaald.

BusinessEurope: de stem van bedrijven

Na een uitgebreide lunch stond het laatste onderdeel op het programma: een presentatie Leon de Graaf van BusinessEurope, een lobby-organisatie die zich inzet voor de belangen van alle bedrijven in de Europese Unie. Met een casus liet hij zien op welke wijze BusinessEurope invloed heeft gehad op het energiebeleid.

Leon de Graaf van lobby-organisatie BusinessEurope

Hiermee werd het officiële programma van het MBA-bezoek aan de Europese Unie afgesloten. De deelnemers aan de MBA hebben in Brussel een goed idee gekregen hoe de besluitvorming rond wetten en richtlijnen in Europa plaatsvindt. Met dank aan Rob Boudewijn voor de organisatie van het EU-bezoek.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Pieter Molenaar