Vorige week waren de deelnemers aan de MBA-opleiding van Cauberg Huygen twee dagen te gast in Brussel om inzicht te krijgen in de besluitvormingsprocessen van de Europese Unie. Menig vooroordeel of mening over Europa werd naar aanleiding van de presentaties weggenomen of bijgesteld.

Na donderdagochtend 11 juli eerst alvast de rolkoffertjes te hebben afgegeven bij het hotel en een kort bezoekje te hebben gebracht aan publiekstrekker Manneke Pis, ging de groep met MBA-deelnemers lopend op weg naar het Europees Parlement.

MBA EU Brussel - De zaal van het Europees Parlement

De zaal van het Europees Parlement in al zijn glorie

Europees Parlement: gekozen door het volk

Op de bezoekerstribune kreeg de MBA-groep informatie over de historie, werking en bevoegdheden van het Europees Parlement. Dit orgaan is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Vanuit de banken had men een goed zicht op de plenaire vergaderzaal.

TechMBA-deelnemers aandachtig aan het luisteren naar uitleg en feitjes over het Europees Parlement

Na deze blik op de 751 zetels in de zaal konden de 20 Brusselgangers plaatsnemen in een veel kleinere ruimte. Samira Rafaela, op 2 juli geïnstalleerd als Europarlementariër voor D66, stond daarin de MBA-deelnemers te woord. Ze vertelde onder meer over haar drijfveren om zitting te nemen in het EP. Naast thema’s als kansengelijkheid binnen en buiten de Europese Unie en de Europese democratie dichterbij Nederlanders te brengen, is ze ook voor de mogelijkheid dat landen alvast voorsorteren op Europese regelgeving om innovatie te bevorderen. Al erkent ze dat er ook nadelen schuilen aan het innemen van een dergelijke ‘koppositie’.

Samira Rafaela, europarlementariër voor D66

Europese Commissie: initiator van wetsvoorstellen

Na een korte lunch in het hotel was ’s middags een bezoek aan de Europese Commissie gepland. Dit Europese orgaan behartigt de EU-belangen als geheel. Daarnaast heeft het de exclusieve bevoegdheid wetsvoorstellen en beleid te initiëren.

MBA EU Brussel - Een bezoek aan de Europese Commissie stond ook op het programma

Entree Europese Commissie

Het taaie maar cruciale deel over de de algemene werking van de Europese Commissie en de besluitvoeringsprocedures binnen de Europese Unie werd door Guus Muijzers, econoom bij de EC, inzichtelijk gemaakt. Robert Nuij gaf daarna een presentatie over energielabels voor electrische apparaten. Dit in het kader van de EU-doelstelling om in 2030 een energiebesparing van 32,5 % gerealiseerd te hebben.

Vooral interessant voor de aan de MBA deelnemende adviseurs is de ontwikkeling van de Smart Readiness Indicator (SRI) voor gebouwen. In de toekomst zullen slimme regulatiesystemen voor energie en comfort vaker toegepast moeten worden om te kunnen voldoen aan gestelde EU-regels.

Robert Nuij over energielabels bij electrische apparaten

Diner parlant

Voor de MBA-deelnemers was er kort de tijd om in te checken voor de hotelkamer en even bij te komen. De vermoeide voeten konden wat rust worden gegund en ook kon men alle informatie laten bezinken. Na deze korte rustpauze werd iedereen verwacht bij restaurant Leopold. Hier wachte hen een een diner met een drietal roulerende tafelgasten.

Vooral dit onderdeel van het MBA-programma werd door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren. Vooral vanwege het informele karakter van het ‘diner parlant’, waarvoor veel informatie uitgewisseld kon worden. Deze gesprekspartners behartigden in Brussel de belangen van onder meer de waterschappen, de Noordelijke provincies, en verzekeringsbedrijven.

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland

De tweede dag van het MBA-bezoek aan Brussel was wat planning betreft een stuk ruimer. In de ochtend was er bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie een gesprek met de milieu-attachée. Zo werd onder meer gesproken over de totstandkoming van de richtlijn voor het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen.

MBA EU Brussel - Op bezoek bij de Nederlandse ambassade in Brussel

Bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie

Met zijn verhaal maakte hij duidelijk hoe in Brussel politiek bedreven wordt en het belang daarbij van informele gesprekken tussen PV’s van lidstaten. Dit omvoldoende draagvlak te creëren voor een akkoord. Een aantal milieuadviseurs stond toch wel perplex dat sommige grenswaarden voor uitstoot van deze stoffen via ‘handjeklap’ tussen lidstaten is bepaald.

BusinessEurope: de stem van bedrijven

Na een uitgebreide lunch stond een presentatie van Leon de Graaf van BusinessEurope op het programma. BusinessEurope is een lobbyorganisatie die de belangen van alle Europese bedrijven behartigt. Met een casus liet hij zien op welke wijze BusinessEurope invloed heeft gehad op het energiebeleid.

Leon de Graaf van lobby-organisatie BusinessEurope

Hiermee werd het officiële programma van het MBA-bezoek aan de Europese Unie afgesloten. De deelnemers hebben in Brussel inzicht gekregen in de besluitvorming rond wetten en richtlijnen in de EU. Met dank aan Rob Boudewijn voor de organisatie van het EU-bezoek.

Pieter Molenaar

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Pieter Molenaar