Cauberg Huygen ontwikkelt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een werkwijze en instrumentarium dat gemeenten en initiatiefnemers in staat stelt geschikte locaties voor zonnevelden vanuit het perspectief van netaansluiting te bepalen. Dit moet zorgen voor meer kans van slagen voor zonprojecten. 

Meer kans van slagen

Momenteel worden partijen bij nieuwe initiatieven voor zonprojecten op een gekozen locatie vaak geconfronteerd met onverwachte, maar noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur van netbeheerder, waardoor dergelijke projecten moeilijk van de grond komen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft daarom adviesbureau Cauberg Huygen in de arm genomen om een stappenplan voor gemeenten te ontwikkelen waarmee, gelet op de netaansluiting, beter geschikte en kansrijke locaties voor zonprojecten bepaald kunnen worden. De gemeenten kunnen dit stappenplan vervolgens meenemen in ruimtelijke plannen, aanwijslocaties voor zonnevelden en besluiten over vergunningverleningen

Pilot

Om te komen tot een werkbaar stappenplan wordt door Cauberg Huygen bij drie gemeenten een pilot uitgevoerd. Deze worden geselecteerd aan de hand van een aantal criteria, waarbij in ieder geval de drie grote netbeheerders meegenomen worden.

Meer kans van slagen voor zonprojecten - Pilot Zonnevelden RVO

Sven Segers smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Sven Segers