Onderstaand protocol is met inachtneming van RIVM richtlijnen i.v.m. corona opgesteld en kan mogelijk gewijzigd worden indien de RIVM-richtlijnen dit vragen of bij gebruik wordt geconstateerd dat wijzigingen noodzakelijk zijn. De veiligheid van zowel klanten als medewerkers staat voorop.

Voorwaarden metingen

Voorwaarden waaronder metingen kunnen worden uitgevoerd:

  • De medewerker heeft zelf geen klachten;
  • Degene met wie de afspraak is heeft ook geen klachten;
  • De medewerker en diegene die bij de meting aanwezig is vallen beiden niet onder de door het RIVM genoemde risicogroepen;
  • Tijdens de meting kan te allen tijde een afstand van 1,5 meter worden gewaarborgd;
  • Het is mogelijk de hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen of gebruik van handschoenen);
  • De tijd dat er contactmogelijkheid is wordt zoveel mogelijk beperkt door bijvoorbeeld facetime of videobellen;
  • Tijdens de metingen op locatie is naast de medewerker maximaal 1 persoon in de woning of ruimte aanwezig;
  • Er is van tevoren afstemming geweest met zowel de opdrachtgever als een eventuele bewoner, of de meting/inspectie kan doorgaan en zijn bovenstaande voorwaarden uitgelegd.

Natuurlijk kan er tijdens de meting iets gebeuren wat van te voren niet is voorzien. Op afstand is de situatie soms niet goed in te schatten. Wanneer de medewerker constateert dat niet aan de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, zal worden gekeken wat mogelijk is om de meting of inspectie alsnog veilig te laten plaatsvinden. In enkele gevallen zal de meting of inspectie in het kader van veiligheid worden gestaakt.

Marieke Koek smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Marieke Koek MBA