Een week voor de opening van de scholen gaf minister Slob met zijn brief van woensdag aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer richtlijnen voor ventilatie van scholen, gebaseerd op de RIVM richtlijn: ‘De ventilatie in een school moet minstens voldoen aan het Bouwbesluit’. Maar moet je als school of leerling blij zijn met minimaal ventileren of heb je liever een Frisse School? Met name bij oudere scholen is een gezonde luchtkwaliteit moeilijk te garanderen met ventilatie volgens Bouwbesluit, met mogelijk meer risico op coronaverspreiding. 

Wettelijk minimale hoeveelheid ventilatie

Vanuit de wetgever gezien is het logisch om te kiezen voor de minimale, voorgeschreven hoeveelheid ventilatie. Dit is en blijft echter een wettelijk minimum! In de praktijk blijkt bij met name oudere scholen dat dit minimumniveau onvoldoende luchtkwaliteit garandeert.

Zo schrijft het Bouwbesluit voor dat in een gangbare klas (30 leerlingen en een leraar) ieder uur slechts 380 liter lucht ververst hoeft te worden. Dat volume is te vergelijken met ongeveer drie normale kliko’s. De CO2-concentraties komen daarbij hoger te liggen dan 1.200 ppm. De branche is het er al jaren over eens dat dat veel te laag is lesruimtes. Dit leidt tot concentratieproblemen, slechtere leerprestaties en mogelijk een slechtere gezondheid. Een dergelijk klaslokaal ruikt muf en bedompt.

Frisse School

Deze ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit bestaande bouw verbleken als we die afzetten tegen die van het Frisse Scholen-programma. Bij dat programma moet voor niveau ‘acceptabel’ bij een gangbare klas  650 liter per uur ververst worden. De CO2-concentraties mogen daarbij niet boven de 1.200 ppm uitkomen. Aan niveau ‘goed’ voldoet een school pas als een dergelijke ruimte en bezetting met 950 liter per uur ververst wordt met maximaal 950 ppm CO2. Leerlingen in een klas die voldoet aan Frisse Scholen niveau ‘goed’ hebben dus zo’n 2,5 keer meer verse lucht tot hun beschikking.

Oudere scholen de dupe

Het is vreemd dat minister Slob vasthoudt aan de minimale ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit als veilige norm voor corona. Dit terwijl de RVO al langere tijd het Frisse Scholen-programma stimuleert voor o.m. een betere luchtkwaliteit in klaslokalen. Vooral leerlingen en leraren in oudere schoolgebouwen (gebouwd vóór 1992) lopen een hoger risico op coronabesmetting vanwege de lagere ventilatiecapaciteit. Uit onderzoek van Bert Blocken, hoogleraar en hoofdonderzoeker van de TU Eindhoven, blijkt namelijk dat bij onvoldoende ventilatie in een ruimte de concentratie aerosolen die het COVID-19 virus kunnen bevatten, dan te hoog wordt.

Als schoolbestuur kunt u met een quickscan inzicht krijgen in de huidige staat van uw ventilatiesysteem. Ook weet u daarmee hoe u de ventilatie van uw school op korte termijn op orde kan krijgen.

Links

Alain Demoet smoelenboek 1000px

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Alain Demoet