Een week voor de opening van de scholen gaf minister Slob met zijn brief van woensdag aan onderwijskoepels en de Tweede Kamer richtlijnen voor ventilatie van scholen, gebaseerd op de RIVM richtlijn: ‘De ventilatie in een school moet minstens voldoen aan het Bouwbesluit’. Maar moet je als school of leerling blij zijn met minimaal ventileren of heb je liever een Frisse School? Met name bij oudere scholen is een gezonde luchtkwaliteit moeilijk te garanderen met ventilatie volgens Bouwbesluit, met mogelijk meer risico op coronaverspreiding. 

Wettelijk minimale hoeveelheid ventilatie

Vanuit de wetgever gezien is het logisch om te kiezen voor de minimale hoeveelheid ventilatie die de overheid altijd al voorschrijft. Dit is en blijft echter een wettelijk minimum! In de praktijk blijkt namelijk dat het minimumniveau voor – met name oudere – scholen onvoldoende luchtkwaliteit garandeert.

Zo schrijft het Bouwbesluit bestaande bouw voor dat in een gangbare klas van zo’n 30 leerlingen en een leraar ieder uur slechts 380 liter lucht per uur ververst hoeft te worden. Om een idee te geven; die hoeveelheid is wat volume betreft ongeveer gelijk aan drie normale kliko’s. De CO2-concentraties komen daarbij hoger te liggen dan 1.200 ppm. De branche is het er al jaren over eens dat dat een veel te lage kwaliteit van de binnenlucht is en leidt tot concentratieproblemen, slechtere leerprestaties en mogelijk een slechtere gezondheid. Een dergelijk klaslokaal ruikt muf en bedompt.

Frisse School

Deze ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit bestaande bouw verbleken als we die afzetten tegen die van het Frisse Scholen-programma van de overheid. Voor niveau ‘acceptabel’ Frisse Scholen moet voor een dergelijke klas 650 liter per uur ververst worden, waarbij de CO2-concentraties niet boven de 1.200 ppm uitkomen. Aan niveau ‘goed’ voldoet een school pas als een dergelijke ruimte en bezetting met 950 liter per uur ververst wordt met maximaal 950 ppm CO2. Leerlingen in een klas die voldoet aan Frisse Scholen niveau ‘goed’ hebben dus zo’n 2,5 keer meer verse lucht tot hun beschikking.

Oudere scholen de dupe

Het is vreemd dat minister Slob vasthoudt aan de minimale ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit als veilige norm voor corona, terwijl de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al langere tijd het Frisse Scholen-programma stimuleert voor onder meer een betere luchtkwaliteit in klaslokalen. Vooral leerlingen en leraren in oudere schoolgebouwen (gebouwd vóór 1992) lopen een hoger risico op coronabesmetting vanwege de lagere ventilatiecapaciteit. Uit onderzoek van Bert Blocken, hoogleraar en hoofdonderzoeker van de TU Eindhoven, blijkt namelijk dat bij onvoldoende ventilatie in een ruimte de concentratie aerosolen die het COVID-19 virus kunnen bevatten dan te hoog wordt.

Als schoolbestuur kunt u met een quickscan inzicht krijgen in de huidige staat van uw ventilatiesysteem en hoe u de ventilatie van uw school op korte termijn op orde kan krijgen.

Lees ook:
Voldoet uw school aan de ventilatie-eisen van het RIVM?

Alain Demoet smoelenboek 1000px

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Alain Demoet