De gemeente Breda heeft Cauberg Huygen de opdracht gegund om voor gebiedsontwikkeling ’t Zoet in Breda onderzoek uit te voeren op het gebied van trillingen en akoestiek. Met de resultaten kunnen stedenbouwkundigen de nieuwe stadswijk ’t Zoet op het terrein van de voormalige CSM Suikerfabriek verder vormgeven.

’t Zoet

In 2021 kochten de gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant gezamenlijk het voormalige CSM-terrein en doopten de naam om in het toepasselijke ’t Zoet. Vorig jaar heeft de Bredase gemeenteraad het ‘Toekomstperspectief ’t Zoet’ (pdf) vastgesteld, met daarin de inhoudelijke visie op de ontwikkeling van ’t Zoet. Voor 2030 moeten op het braakliggende terrein zo’n 1700 woningen komen te staan, met mogelijkheid tot verdere groei.

Impressie 't Zoet in Breda

Impressie nieuwe stadswijk ’t Zoet in Breda

Voorbereidingen

Voordat stedebouwkundigen en projectontwikkelaars aan de slag kunnen met de transformatie van het gebied, moeten eerst voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar trillingen maken daar onderdeel van uit. Voor deze onderzoeken heeft de gemeente Breda nu opdracht verstrekt aan Cauberg Huygen.

Opdracht trillingen en akoestisch onderzoek voor 't Zoet in Breda (foto: © TPJ Verhoeven Photography

(Foto: © TPJ Verhoeven Photography) Het nu nog braakliggende terrein ’t Zoet wordt straks een nieuwe stadswijk van Breda

Links

Thomas Taris smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Thomas Taris MBA