In deze CaubergTalks podcast zijn adviseurs Jack Ponsteen en Bart van Nimwegen voor de microfoon aangeschoven om het te hebben over het gebruik van parametrisch ontwerpen voor  bouwfysica bij projecten en wat de meerwaarde is van het gebruik van deze ‘disruptive’, nieuwe technologie voor opdrachtgevers. Geen luchtfietserij en toekomstmuziek, maar gewoon hoe parametrisch ontwerpen nu praktisch en effectief ingezet wordt om snel antwoorden te vinden op de steeds complexer wordende vraagstukken in de gebouwde omgeving.

Inhoud:

– 00:00 | Introductie podcast
– 01:00 | Introductie Jack Ponsteen
– 01:50 | Introductie Bart van Nimwegen
– 02:22 | Wat is ‘Parametrisch Ontwerpen’?
– 02:40 | “Met de hand is het vrij lastig te optimaliseren”
– 03:25 | “Beter relatie aantonen tussen problemen die kunnen optreden”
– 03:50 | Daglichtberekeningen
– 05:05 | Tegenstrijdige eisen als randvoorwaarden voor één ontwerp
– 06:35 | Welke partijen hebben baat bij Parametrisch Ontwerpen?
– 06:55 | “Opdrachtgever en architect meedraaien aan ontwerpknoppen”
– 07:20 | “Visualisaties in 3d-omgeving geven betekenis aan parameters”
– 08:32 | Voorbeeldproject: ‘Meest duurzame woonwijk van Nederland’
– 09:35 | “Loopt tegen grenzen aan van steeds verder verdichten”
– 10:37 | “Dit is een project waarbij vanaf het begin Parametrisch Ontwerpen gebruikt is”
– 11:15 | “Dit is wel ‘next level'”
– 11:35 | Inbreng op stedebouwkundig niveau
– 12:25 | “Op wijkniveau kijken op welke plekken je het beste groen kan plaatsen”
– 13:15 | “Hoe complexer, hoe leuker”
– 13:30 | Ervaringen toepassen op andere locaties
– 14:15 | Parametrisch ontwerpen in beginfase geeft meer mogelijkheden
– 15:30 | Parametrisch ontwerpen als religie
– 16:00 | “Het wordt steeds complexer om alles met losse sommetjes bij elkaar te brengen”
– 17:55 | Voortdurend veranderende regelgeving
– 17:27 | “Het is voor mij de toekomst van de gehele gebouwde omgeving”
– 18:15 | “Parametrisch ontwerpen voor bouwfysica is geen doel op zich”
– 19:39 | Einde

Luister meer:

CaubergTalks

Lees ook:

Parametrisch ontwerpen

Jack Ponsteen smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Jack Ponsteen